jump to navigation

Ποιες νόμιμες διεκδικήσεις μπορεί να αντιτάξει η Ελλάδα στον τουρκικό αναθεωρητισμό 24/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.
Tags: , , , , ,
comments closed
Μελέτης Μελετόπουλος [πηγή: dimokratikoi.gr]

‘Ελευθεροτυπία’
«Ποιες νόμιμες διεκδικήσεις μπορεί να αντιτάξει η Ελλάδα στον τουρκικό αναθεωρητισμό»
18 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 10
Μελέτης Η. Μελετόπουλος (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γενεύης, Πρόεδρος των «Δημοκρατικών»)

Η Ελλάδα, μέλος του ευρωπαϊκού κόσμου, οφείλει να σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και τις διακρατικές συμφωνίες και συμβάσεις, να υποστηρίζει την αρχή της καλής γειτονίας και της ειρηνικής συμβίωσης.

Ταυτόχρονα, οφείλει να προασπίζει μέχρι κεραίας την εθνική της κυριαρχία. Αυτή είναι η στάση ενός σύγχρονου κυρίαρχου κράτους.

Οταν υφίσταται δεδηλωμένη, εκπεφρασμένη και συγκεκριμένη πρόθεση αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας από τρίτη χώρα, η διπλωματική λογική επιτάσσει την κατ’ αρχάς διπλωματική απάντηση. Αυτή δεν μπορεί να συνίσταται σε μια φοβική, αμυντική και εξευμενιστική φραστική επανάληψη της κοινοτοπίας περί της εθνικής μας κυριαρχίας, που λίγο συγκινεί τον αμφισβητία γείτονα και τη διεθνή κοινή γνώμη. Χρειάζεται αξιοποίηση των διεθνών μας ερεισμάτων, ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, lobbying, δραστηριοποίηση στους διεθνείς οργανισμούς, κινητοποίηση της ομογένειας.

Απαιτείται όμως και κάτι παραπάνω, που θα αποσταθεροποιήσει την αντίπαλη πλευρά και θα δημιουργήσει αντίβαρο στην όλη συζήτηση: αντίστοιχες ελληνικές διεκδικήσεις έναντι της Τουρκίας, που θα απορρέουν όμως από το διεθνές δίκαιο, τις υφιστάμενες συνθήκες και τη διεθνή νομιμότητα. Διεκδικήσεις, δηλαδή, που θα διαφέρουν ποιοτικά έναντι του τουρκικού επεκτατισμού και αναθεωρητισμού. Και που, επομένως, θα είναι πιο αποτελεσματικές και πιο επίφοβες για την τουρκική πλευρά.

Η προσπάθεια της τουρκικής πολιτικής να δημιουργήσει διεθνώς την εντύπωση ότι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υφίσταται ζήτημα ικανοποιήσεως δίκαιων υποτίθεται τουρκικών απαιτήσεων, διευκολύνεται από το γεγονός ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ουδέποτε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έθεσε δικά της θέματα προς ικανοποίηση. Ακόμη και όταν υπήρχαν κραυγαλέοι λόγοι.

Η πολιτική αυτή επελέγη συνειδητά ως τακτική καλής θέλησης, αρχικά υπό την αμερικανική πίεση, διότι Ελλάς-Τουρκία ήσαν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Στη συνέχεια, η πολιτική αυτή των μηδαμινών διεκδικήσεων εξέφρασε απλώς τον ερασιτεχνισμό και τα φοβικά σύνδρομα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αν ο αποδέκτης ήταν κάποια ευρωπαϊκή χώρα, πιθανόν αυτή η πολιτική να απέδιδε. Αλλά στην Τουρκία εξέπεμψε απλώς εικόνα αδυναμίας.

Σήμερα, η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας και από αμερικανικής (λόγω ανάγκης προσέγγισης με το Ισλάμ, εκκένωσης του Ιράκ και για άλλους λόγους) και από ρωσικής (λόγω ενεργειακών-πυρηνικών συμφωνιών) πλευράς καθιστά τον τουρκικό αναθεωρητισμό πιο επικίνδυνο παρά ποτέ. Ετσι, είναι επείγον να διατυπωθούν τεκμηριωμένες ελληνικές διεκδικήσεις, ως αντίβαρο στον μονομερή, μη τεκμηριωμένο τουρκικό αναθεωρητισμό. Ιδού κάποια ενδεικτικά παραδείγματα:

1. Το άρθρο 14 της ισχύουσας Συνθήκης της Λωζάννης ορίζει πλήρη αυτοδιοίκηση (ακόμη και ελληνική κοινοτική χωροφυλακή) των εκεί ελληνικών κοινοτήτων. Η Ελλάδα να ζητήσει χωρίς αναστολές την επιστροφή των διωχθέντων Ιμβρίων και Τενεδίων, την απόδοση των κατασχεμένων γαιών τους, την έντοκη αποζημίωσή τους και την εφαρμογή του προβλεπόμενου νομικού καθεστώτος, και μάλιστα υπό την εγγύηση του ΟΗΕ.

2. Η Ελλάδα να ζητήσει την επιστροφή, περιουσιακή αποκατάσταση και έντοκη αποζημίωση του Ελληνισμού της Κωνσταντινουπόλεως, που εξεδιώχθη κακήν-κακώς και παρανόμως το 1955. Να ζητήσει διεθνείς εγγυήσεις και καθεστώς προξενικής προστασίας. Να απαιτήσει την επαναλειτουργία σχολείων, σχολών, της Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

3. Η Ελλάδα να θέσει θέμα βατικανοποίησης του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το Φανάρι να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, με εποπτεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διεθνή αστυνομική δύναμη και την εγκαθίδρυση παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4. Η Ελλάδα να ζητήσει προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην Τουρκία και να διεκδικήσει πρόσβαση των ελληνικών αρχαιολογικών αποστολών στις ομηρικές, κλασικές και βυζαντινές ανασκαφές στην Τουρκία.

Με την κατάλληλη προβολή, η Ελλάδα θα μπορούσε να προωθήσει αυτά τα αιτήματα (και πολλά ακόμη) στη διεθνή κοινή γνώμη και με τη σωστή τεκμηρίωση και νομική υποστήριξη αυτά να τεθούν σε οποιονδήποτε ελληνοτουρκικό διάλογο. Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία θα γνωρίζει ότι, εάν επιχειρήσει να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, τότε θα βρεθεί υποχρεωμένη να συζητά και θέματα εντελώς ανεπιθύμητα για την ίδια.

Η αλήθεια πέραν από τον «Φθινοπωρινό Πόνο» 30/08/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ.
Tags: , , , ,
comments closed

Σχόλιο Συντακτικής Ομάδας: Ο συγγραφέας, πανεπιστημιακός και διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) επισημαίνει ότι άλλο ο ρομαντισμός μιας ταινίας (εν προκειμένω της τουρκικής «Φθινοπωρινός Πόνος) και άλλο η στυγνή πολιτική πραγματικότητα. Παρά τις κινήσεις εντυπωσιασμού της τουρκικής κυβέρνησης ελέω Ευρώπης, ο νόμος 5555 περί των μειονοτικών περιουσιών που ψηφίστηκε πρόσφατα, αντί να αποκαθιστά την κυριότητα των περιουσιών που υφαρπάσθησαν από το τουρκικό κράτος, νομιμοποιεί την αδικία.

Η αφίσα της τουρκικής ταινίας «Φθινοπωρινός Πόνος» (Guz Sancisi)

‘Geopolitics-GR’
«Φθινοπωρινός Πόνος» και Τουρκική μειονοτική πολιτική»
25 Αυγούστου 2009
Χρίστος Ιακώβου

Εσχάτως, η προβολή της Τουρκικής ταινίας «Φθινοπωρινός Πόνος» (Güz Sancisi) η οποία πραγματεύεται, πίσω από μία ιστορία αγάπης ενός Τούρκου μεγαλοαστού και μιας Ρωμιάς ιερόδουλης, τα βίαια και κατευθυνόμενα γεγονότα εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης του Σεπτεμβρίου του 1955, έχει προκαλέσει μία σειρά δημοσιευμάτων στον Ελληνικό Τύπο μέσα από τα οποία δυσκολεύεται κάποιος να ξεχωρίσει το ρομαντισμό από την πολιτική ανάλυση.

Σίγουρα, η ταινία δείχνει μία τάση μέσα στην Τουρκική κοινωνία που θέλει να δώσει την δική της εκδοχή για το παρελθόν. Αυτό που δεν πρέπει όμως να συγχέεται, και όντως συγχέεται, είναι η τάση αυτή με την συνεχιζόμενη επίσημη μειονοτική πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι καλό να μάθουν, όσοι σπεύδουν να δουν με περισσό ρομαντισμό μέσω μιας ταινίας, που αργά η γρήγορα θα αντικατασταθεί από μία άλλη κινηματογραφική εμπορική επιτυχία, ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα για τη μειονότητα, την ίδια ώρα που προβάλλεται η ταινία.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2008, η Τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το νόμο 5555, γνωστό ως Νόμο περί των Μειονοτικών Ιδρυμάτων (Βακουφίων). Το πάγιο αίτημα των μειονοτικών ιδρυμάτων στην Τουρκία, στο πλαίσιο εναρμόνισης της χώρας με το κοινοτικό κεκτημένο, είναι η επιστροφή των ακινήτων περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία στο παρελθόν κατεσχέθησαν από το τουρκικό κράτος.

Σήμερα, 161 μειονοτικά ιδρύματα στην Τουρκία (η πλειοψηφία ελληνικά, 75 στον αριθμό), υπέβαλαν αιτήσεις για την επιστροφή 2.252 ακινήτων που, κατά το παρελθόν, μεταβιβάσθηκαν σε τούρκους ιδιώτες ή περιήλθαν στην κυριότητα του τουρκικού δημοσίου. Το ζήτημα αυτό ήρθε στην επιφάνεια στα μέσα του 2002, όταν στα πλαίσια εκπλήρωσης των κριτηρίων της ΕΕ αναφορικά με το σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων, οι τουρκικές κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να επιτρέψουν στα μειονοτικά ιδρύματα να πάρουν τίτλους ιδιοκτησίας για την ακίνητη περιουσία τους, παρέχοντας σε αυτά το δικαίωμα να την διαχειριστούν, όπως ακριβώς προβλέπει και η συνθήκη της Λωζάννης.

Το πρόβλημα με τους τίτλους ιδιοκτησίας των μειονοτικών ιδρυμάτων, όπως προέκυψε σήμερα, πάει πολύ πίσω χρονικώς. Συγκεκριμένα, το 1936 η τότε τουρκική κυβέρνηση του Κεμάλ Ατατούρκ ζήτησε από τις ενορίες και τα μειονοτικά ιδρύματα να υποβάλουν αναλυτικές δηλώσεις με τα ακίνητα που κατείχαν. Η Διεύθυνση Μειονοτικών Ιδρυμάτων θεώρησε ως τελικές και αμετάκλητες τις δηλώσεις αυτές και δεκαετίες αργότερα, με αυθαίρετες αποφάσεις, αφαίρεσε από τα ιδρύματα την κυριότητα όλων των ακινήτων που είτε από παράλειψη δεν δηλώθησαν, είτε απεκτήθησαν, μέσω δωρεάς, αγοράς και διαθήκης, μετά το 1936.

Οι κατασχεμένες περιουσίες των ελληνικών ιδρυμάτων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) οι περιουσίες που κατεσχέθησαν από το τουρκικό κράτος, β) τα μοναστήρια που υφαρπάχθησαν από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου, και γ) τα ελληνικά νεκροταφεία, τα οποία υφαρπάχθησαν από τους Δήμους ή κατελήφθησαν παράνομα από ιδιώτες.

Ο νόμος 5555, όπως προηγουμένως και οι δύο εκτελεστικοί κανονισμοί του 2003 και 2004, αν και καλεί τα μειονοτικά ιδρύματα να υποβάλουν αιτήσεις για να παραλάβουν τίτλους ιδιοκτησίας για τις ακίνητες περιουσίες τους, στην ουσία αποκλείει ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου του 1936. Επιπλέον, με τον νόμο αυτό, τα ελληνικά ιδρύματα, όπως και άλλα μη-μουσουλμανικά, δεν μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των κατασχεμένων περιουσιών (τα καλούμενα τουρκιστί mazbut) που ήδη έγιναν αντικείμενο αρπαγής από το τουρκικό δημόσιο ή μεταβιβάσθηκαν σε τούρκους ιδιώτες. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ζητήσουν τίτλους ιδιοκτησίας γι’ αυτά που δεν κατεσχέθησαν.

Η συζήτηση αυτή δεν αφορά το σύνολο των κατασχεμένων ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία, αλλά μόνο ένα μικρό τμήμα. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή τις ιδιωτικές περιουσίες που δημεύθησαν κατά καιρούς. Σύμφωνα με υπολογισμούς της ελληνικής κοινότητας της Πόλης, περίπου 11.900 τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων στην Τουρκία ανήκουν σε Έλληνες, ένα μεγάλο μέρος των οποίων ανήκει στους απελαθέντες από το 1964. Πολλά από τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου, προσήλκυαν και προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον από επιτήδειους που συστηματικά συνεργάζονται με το κεμαλικό κατεστημένο. Η εμπορική αξία της ακίνητης κατασχεμένης περιουσίας που ανήκει σε Έλληνες της Πόλης, με τουρκική ιθαγένεια, ξεπερνά το 11 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τις περιουσίες των απελαθέντων προσεγγίζει το 2,5 δις. ευρώ. Μέχρι το 2000, 70% της περιουσίας της ελληνικής μειονότητας περιήλθε στην κατοχή του τουρκικού κράτους. Αυτές οι περιουσίες θεωρούνται οριστικά χαμένες αφού ο νέος νόμος δεν προβλέπει τίποτα γι’ αυτές.

Τελικά ο νόμος 5555 επιβεβαίωσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιφυλάξεις πολλών που διέβλεπαν σκοπιμότητα και προσπάθεια εντυπωσιασμού πίσω από τη συζήτηση για τα μειονοτικά ιδρύματα, όπου στο τέλος αντί να αποκαθιστά την αδικία, την νομιμοποιεί και καθιστά τον νόμο αυτό ασυμβίβαστο με το κοινοτικό κεκτημένο. Επομένως, καλός ο ρομαντισμός αλλά ακόμη πιο καλό να ξέρεις την πραγματικότητα.

Νέα Σεπτεμβριανά φοβούνται Έλληνες και Αρμένιοι στην Κωνσταντινούπολη 29/08/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Tags: , , ,
comments closed
Σεπτεμβριανά 1955 [πηγή φωτογραφίας: clubs.pathfinder.gr]

‘Ρωμηοσύνη’
« «Σημάδεψαν» τα σπίτια Ελλήνων και Αρμενίων: Νέα Σεπτεμβριανά φοβούνται στην Κωνσταντινούπολη»
28 Αυγούστου 2009

Οι πράσινες και κόκκινες λωρίδες από μπογιά που εντοπίστηκαν σε εξωτερικούς τοίχους σπιτιών Ελλήνων και Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης, λίγες ημέρες πριν από τη μαύρη επέτειο των Σεπτεμβριανών, έχουν προβληματίσει τις δύο κοινότητες καθώς και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύθηκαν και στην ιστοσελίδα Ρομφαία, σε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Πόλης όπου ζουν χριστιανοί υπάρχουν λωρίδες πράσινης μπογιάς, ενώ στα σπίτια των Αρμενίων υπάρχουν λωρίδες κόκκινης μπογιάς.

Οι χριστιανοί έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν στα σπίτια τους λωρίδες πράσινης μπογιάς, φέρνοντας αμέσως στη μνήμη τους τις καταστροφές της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955, τότε που ο τουρκικός όχλος προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.

Μάλιστα βουλευτής του τουρκικού κοινοβουλίου κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες επίσημη αίτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Μπεσίρ Αταλάι, ζητώντας να του δοθούν οι ανάλογες εξηγήσεις για το τι συμβαίνει.

Επίσης ο ίδιος βουλευτής δήλωσε ότι πρόσφατα έλαβε ένα αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών από χριστιανούς σχετικά με παρενοχλήσεις και διακρίσεις.

Να αναφερθεί ότι οι αρμενικές και ελληνικές χριστιανικές κοινότητες ζουν στην Κωνσταντινούπολη εδώ και πολλούς αιώνες, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εκδηλώσεις μίσους και τα εγκλήματα εναντίον τους. Στην Κωνσταντινούπολη σήμερα ζουν περισσότεροι από 50.000 Αρμένιοι και περίπου 2.500 Ελληνες.

Προχθές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε τον νέο διευθυντή Ασφαλείας της Πόλης Χουσεΐν Τσαπκίν. Η επίσκεψη δεν αποκλείεται να συνδυάζεται με το συγκεκριμένο γεγονός.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συνόδευσαν στη συνάντηση ο πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Στέφανος και ο εκπρόσωπος των μειονοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων Παντελής Βίγκας. (πηγή: Espresso)

Αντίδραση της Δ.Α.
Την άμεση αντίδραση της Δημοκρατικής Αναγέννησης προκάλεσε η είδηση, ότι ελληνικά και αρμένικα σπίτια στην Κωνσταντινούπολη είναι «σημαδεμένα» με κόκκινες και πράσινες λωρίδες, μερικές μάλιστα μέρες πριν την μαύρη επέτειο των Σεπτεμβριανών.

Η Δημοκρατική Αναγέννηση ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για τις ύποπτες αυτές εξελίξεις και παρακολουθεί το θέμα από κοντά.

Στην Πόλη το διπλωματικό… στον Πόντο το γνωστό πρόσωπο 20/08/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ.
Tags: , , , , ,
comments closed

Σχόλιο Συντακτικής Ομάδας: Ενώ θα μπορούσαμε να πανηγυρίζουμε για στροφή της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά την αντιμετώπιση των μειονοτικών θρησκειών της χώρας, τα γεγονότα στον Πόντο αποδεικνύουν ότι ακόμη και στην υποθετική περίπτωση που η πρωτεύουσα έχει πάρει την απόφαση να χαλαρώσει τα μέτρα απέναντι στους λιγοστούς και ακίνδυνους πλέον Έλληνες Ορθοδόξους, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς και με αβέβαιη κατάληξη. Άλλωστε το πιθανότερο σενάριο είναι πλησιέστερο σε μία κίνηση τακτικής και εντυπωσιασμού του Τούρκου πρωθυπουργού μετά την καταδικαστική απόφαση του ΕΔΑΔ και ενόψει της αξιολόγησης της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας.

Την ίδια ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν συναντιόταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Πρίγκιπο, η διευθύντρια του Μουσείου Τραπεζούντας άρπαζε τα κεριά από τους προσκυνητές στην Παναγία Σουμελά του Πόντου [πηγή φωτογραφίας: Ναυτεμπορική, 17/08/2009]

Την ίδια ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν συναντιόταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Πρίγκιπο, η διευθύντρια του Μουσείου Τραπεζούντας άρπαζε τα κεριά από τους προσκυνητές στην Παναγία Σουμελά του Πόντου

‘Ναυτεμπορική’
«Στην Πόλη το διπλωματικό… στον Πόντο το γνωστό πρόσωπο»
17 Αυγούστου 2009

Την ίδια ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν συναντιόταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Πρίγκιπο, η διευθύντρια του Μουσείου Τραπεζούντας άρπαζε τα κεριά από τους προσκυνητές στην Παναγία Σουμελά του Πόντου.

Την ώρα που ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ταγίπ Ερντογάν, επισκεπτόταν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά και το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου, προχωρώντας σε μια κίνηση καλής θέλησης (αλλά και τακτικής) έναντι του Φαναρίου, η Τουρκία έδειχνε στον Πόντο το άλλο, γνωστότερο της πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, οι τουρκικές αρχές αρνήθηκαν σε περισσότερους από 2.000 προσκυνητές από την Ελλάδα και τη Ρωσία να πραγματοποιήσουν λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, κοντά στην Τραπεζούντα, ανήμερα της γιορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Όλα άρχισαν όταν ένας από τους ορθόδοξους ιερείς, που κατ’ αρχάς ήταν ενδεδυμένοι με πολιτική περιβολή σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, φόρεσε ράσο και πετραχήλι προκειμένου να τελέσει την παράκληση.

Η διευθύντρια του Μουσείου Τραπεζούντας, Νιλγκιούν Γιλμάζερ, παρενέβη και διέκοψε το προσκύνημα, φθάνοντας στο σημείο ν’ αρπάξει από τους προσκυνητές τα κεριά που είχαν ανάψει στο χώρο της μονής. Όπως υποστήριξε, ο ιστορικός χώρος λειτουργεί ως μουσείο και ως εκ τούτου απαγορεύεται η τέλεση λατρευτικών εκδηλώσεων.

Η ομάδα των προσκυνητών επέμεινε στο αίτημά της να προσευχηθεί και ακολούθησε μικρής έκτασης ένταση μεταξύ των προσκυνητών και των ανδρών της εταιρείας φύλαξης του χώρου, ένταση που αποκλιμακώθηκε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Το προσκύνημα πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Συντονιστή της Ε’ Περιφέρειας του ΣΑΕ και βουλευτή της κρατικής Δούμας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ιβάν Σαββίδη, ενώ το «παρών» έδωσαν ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μακεδονικού Μετώπου, Στέλιος Παπαθεμελής.

Ο κ. Σαββίδης σε δηλώσεις του τόνισε πως θα φέρει το θέμα στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, στη ρωσική Δούμα, αλλά και στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, στέλνοντας σχετική επιστολή.

Ο Π. Ψωμιάδης από την πλευρά του επισήμανε ότι η επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά πραγματοποιήθηκε καθαρά για θρησκευτικούς λόγους, χωρίς να υπάρχει ουδεμία πολιτική σκοπιμότητα.

«Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της γείτονος, όμως με τέτοιες συμπεριφορές, δύσκολα η Τουρκία θα βρει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια, παρά τις θετικές προσπάθειες της κυβέρνησης Ερντογάν», σημείωσε ο Νομάρχης.

Ιστορική επίσκεψη Ερντογάν στην Πρίγκιπο
«Ιστορική» χαρακτήρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού, Ταγίπ Ερντογάν
, στη Μονή του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά και το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου ανήμερα της Παναγίας.

Ως «ευπρόσδεκτη» χαρακτήρισε την κίνηση Ερντογάν ο πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Εξωτερικών, Ανδρέας Λοβέρδος.

«’Ηταν μια μεγάλη μέρα για την ομογένεια και για τα ιδρύματά μας», είπε στο ΑΠΕ και εξέφρασε την ικανοποίηση και την ευχαρίστησή του, επειδή ο κ. Ερντογάν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της Τουρκίας που επισκέπτεται τα σημαντικά αυτά ιδρύματα που έχουν υποστεί μεγάλες διώξεις και δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της ομογένειας.

«Μας έδωσε πολλές ελπίδες, είμαστε αισιόδοξοι», είπε ακόμα ο Πατριάρχης και ευχήθηκε «με τη βοήθεια της Παναγίας όλα να εξελιχθούν προς το καλύτερο και η ομογένεια να δικαιωθεί σε πολλές από τις προσδοκίες της».

Ο κ. Ερντογάν επισκέφθηκε τα Πριγκιπόννησα συνοδευμένος από πενταμελή αντιπροσωπεία του υπουργικού συμβουλίου και παρακάθισε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη σε γεύμα που παρατέθηκε στη «Λέσχη της Ανατολής» από το δήμαρχο των Πριγκιποννήσων. «Ελπίζω η παρουσία μας εδώ να βοηθήσει να λυθούν προβλήματα», είπε ο Τούρκος πρωθυπουργός.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε καταδικάσει την Τουρκία για την απόπειρα των κρατικών αρχών της να δημεύσουν την περιουσία του ορφανοτροφείου.

Σχολιάζοντας τη χειρονομία του Τούρκου πρωθυπουργού, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος σημείωσε: «Η κίνηση του πρωθυπουργού Ερντογάν είναι ευπρόσδεκτη. Βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι να τη συσχετίσουμε με τις υπόλοιπες τουρκικές κινήσεις μεγάλης έντασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Και η συσχέτιση αυτή προσδίδει στην κίνηση Ερντογάν χαρακτηριστικά τακτικού χειρισμού με την εκμετάλλευση ενός θέματος που αφορά στο σεβασμό των δικαιωμάτων. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο, λοιπόν, η τουρκική κυβέρνηση, ενώ η ελληνική κυβέρνηση παρατηρεί αμήχανη».

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Σχόλιο Σ.Ο.: Ακολουθεί η είδηση όπως μεταδόθηκε από την τουρκική εφημερίδα ‘Zaman’.

‘Zaman’
«Erdoğan pledges to address problems of religious minorities»
17 Αυγούστου 2009

Greek Orthodox Patriarch Bartholomew and leaders of the small Armenian, Jewish, Syriac Orthodox and Syriac Catholic communities had lunch with Erdoğan and senior ministers on Büyükada, an island near mainland İstanbul.

The lunch meeting coincided with government reform moves to address decades-old tensions with the country’s 12 million Kurds. Erdoğan, a devout Muslim whose government is viewed with suspicion by some for its Islamist roots, alluded in his speech to a broader reform process. Only reporters from the Anatolia news agency and the state-run Turkish Radio and Television Corporation (TRT) were allowed to attend the meeting.

Turkey is passing through a transition period, Erdoğan said in a speech delivered at the lunch, while admitting that problems have been experienced during this process along which the government has been exerting efforts for further democratization of the country, Anatolia reported.

The government is against both ethnic and religious nationalism, he said, underlining that they have kept an equal distance from every ethic and religious group in society. “Aren’t there deficiencies regarding implementation? Yes, there are. We will overcome these [deficiencies] with a struggle to be carried out all together, and I believe that this democratic initiative will change a lot of things in our country. Only if we stand hand in hand and shoulder to shoulder,” Erdoğan was quoted as saying by Anatolia. “Persians have a saying, ‘They gathered, talked and dispersed.’ We should not be of those who gather, talk and disperse. A result should come out of this.”

Deputy Prime Minister and State Minister Bülent Arınç; the country’s chief EU negotiator, State Minister Egemen Bağış; State Minister Faruk Çelik; Education Minister Nimet Çubukçu; and Culture and Tourism Minister Ertuğrul Günay as well as deputies from the ruling Justice and Development Party (AK Party) attended the lunch.

Erdoğan and Bartholomew later toured the Aya Yorgi Church, where they had a private conversation in which the patriarch voiced his community’s concerns, a patriarchate official told Reuters on condition of anonymity. The two men last met in 2006.

Erdoğan and Bartholomew also visited a former orphanage on Büyükada that the Turkish state seized from a Greek Orthodox foundation a decade ago. The European Court of Human Rights ruled last year that Turkey had wrongly confiscated the property, but the government has yet to act on that ruling.

Bartholomew also raised the issue of the closed Orthodox seminary on the nearby island of Heybeliada, or Halki in Greek, but Erdoğan made no statement on the issue, the patriarchate official said.

“We believe the prime minister is looking for a way to open the school. There is movement on this,” the official said. “It was a very positive, very friendly meeting.”

In remarks to the Athens News Agency, Bartholomew voiced pleasure over the meeting with Erdoğan, the private CNN-Türk news channel reported.

“We have been inspired with hope; we are optimistic,” the patriarch was quoted as saying by CNN-Türk, which also reported that Greek media labeled the meeting “historical” and “a big step.”

Greek news reports also said that the Greek Foreign Ministry described the visit as “positive and extremely interesting,” citing anonymous sources.

Turkey signaled last month that the seminary may open after pressure from the EU and US President Barack Obama, who called for its restoration during a visit to Turkey in April.

The EU has made reopening Halki Seminary a litmus test of the government’s commitment to religious freedom for non-Muslims. Turkey closed Halki Seminary in 1971 during a period of tension with Greece over Cyprus and a crackdown on religious education that also included Islamist schools. About 2,500 ethnic Greeks remain in Turkey, as well as approximately 60,000 Armenians, 20,000 Jews and 10,000 Syriacs.

Tourist group not allowed to hold service in monastery-turned-museum
A group of tourists from Russia, Greece and Georgia who wanted to hold a church service in Trabzon’s historic Sümela Monastery, which currently serves as a museum, was stopped by the director of the museum and security guards. The group, consisting of as many as 1,000 visitors, had asked for permission to hold a church service at Sümela about 10 days ago, but they were told religious services are not allowed at the historic building, Trabzon Governor Recep Kızılcık said on Saturday. The fourth century building standing at the foot of a steep hill is now used as a museum, and demands to use it for religious purposes are not acceptable under Turkish law, the governor said.

Earlier on Saturday, the group insisted on holding the service in Sümela, although the administration of the building said they were not allowed. After lighting candles in front of the pictures of Jesus and starting to chant hymns, security guards and the director of the museum, Nilgün Yılmazer, attempted to stop the tourists. Some officials attempted to extinguish the candles, pouring water on them.

Russian deputy Ivan Saidis and the governor of the Greek city of Thessaloniki, Panayotis Psomyadis, who also attended the ceremony, spoke with Yılmazer. With the intervention of security guards, the group was forced to leave the monastery.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν [πηγή φωτογραφίας: Νίκος Μαγγίνας, amen.gr]

‘Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Amen.gr’
«Συνάντηση Βαρθολομαίου-Ερντογάν στην Πρίγκηπο»
17 Αυγούστου 2009
Νίκος Μαγγίνας & Νίκος Παπαχρήστος

Στο ιστορικό Ορφανοτροφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την Μονή Αγίου Γεωργίου Κουδουνά υποδέχθηκε το Σάββατο το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος συνοδευόταν από πολυμελές κλιμάκιο υπουργών της κυβέρνησης του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξενάγησε τον κ. Ερντογάν στους χώρους του Ορφανοτροφείου και στην συνέχεια πήγαν στην Μονή Αγίου Γεωργίου. Ο τούρκος Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Καθολικό της Μονής ενώ στο Αρχονταρίκι είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Υποδεχόμενος τον κ.Ερντογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε λόγο για ιστορική στιγμή αφού όπως επισήμανε είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός της χώρας επισκέπτεται το Ορφανοτροφείο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την Μονή του Αγίου Γεωργίου.

Ακολούθως ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος του προσέφερε ως δώρο μια ελαιογραφία που εικονίζει την Μονή του Αγίου Γεωργίου και ένα Αγιορειτικό κομποσκοίνι. Ο Πρωθυπουργός Ερντογάν το περιεργάστηκε, ρώτησε εάν έχει 33 χάνδρες  και ζήτησε να μάθει τον συμβολισμό του. Ο Πατριάρχης του απάντησε ότι έχει 50 κόμπους. Σε ανταπόδοση ο κ. Ερντογάν έδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το κομπολόι του. Κίνηση που ώθησε τον κκ Βαρθολομαίο να του προσφέρει το δικό του.

Ο κ. Ερντογάν ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποδοχή, την ξενάγηση στους χώρους της Μονής και του Ορφανοτροφείου και για τα δώρα που του προσέφερε. Εκείνη την στιγμή ο κκ Βαρθολομαίος του έδωσε ένα ακόμα κομποσκοίνι, λέγοντάς του, «για να προσεύχεται η σύζυγός σας».

Το σημείωμα του Ερντογάν στο βιβλίο των επισκεπτών
Στο βιβλίο επισκεπτών της Μονής του Αγίου Γεωργίου Κουδουνά ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν  έγραψε τα ακόλουθα.

«Σήμερα 15 Αυγούστου 2009 επισκεφθήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου μαζί με τους φίλους μου υπουργούς και βουλευτές, τον δήμαρχο μου του Μητροπολιτικού δήμου, τον νομάρχη τον διευθυντή ασφαλείας και τους επάρχους μου. Μία θαυμάσια θέα και με μία ευχάριστη συζήτηση. Με χαιρετισμούς και την αγάπη μου.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Πρωθυπουργός».

Επίσκεψη με συμβολισμούς

Αξίζει να σημειωθεί ο συμβολισμός της επίσκεψης Ερντογάν σε αυτά τα δύο ιστορικά ιδρύματα της Ομογένειας αφού μόλις πριν μερικούς μήνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ορφανοτροφείου ενώ η Μονή του Αγίου Γεωργίου έχει χαρακτηρισθεί «κατειλημμένο»  ακίνητο, από την Διεύθυνση Βακουφίων. Μια συνηθισμένη πρακτική για την υφαρπαγή της Ομογενειακής και Εκκλησιαστικής περιουσίας στην γειτονική χώρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πλαισιωνόταν από τον επιχώριο Μητροπολίτη Πριγκηπονήσων Ιάκωβο, τον π. Δοσίθεο Αναγνωστόπουλο, τον κ. Παντελή Βίγκα, εκπρόσωπο των μειονοτήτων στο ειδικό συμβούλιο που συνέρχεται στην Άγκυρα, και ο κ.Μιχάλης Βασιλειάδης, εκδότης της ιστορικής εφημερίδας της Πόλης, «Απογευματινή», εκπροσωπόντας τον ομογενειακό Τύπο. Τον Τούρκο πρωθυπουργό συνόδευαν ο αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Μπουλέντ Αριντς, ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, Εγκεμέν Μπαϊς, ο υπουργός Προεδρίας Φαρούκ Τσελίκ, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Ερτεγρούλ Γκιουνάϊ, η υπουργός Παιδείας Νιμέτ Τσουμκουκσού καθώς επίσης και ο κ. Γιουσουφ Μπεγιαζίτ, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Βακουφίων.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Ερντογάν, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εκπρόσωποι των μειονοτήτων παρακάθισαν σε γεύμα που παρέθεσε ο δήμαρχος της Πριγκήπου  Μουσταφά Φαρσάκογλου και οι ΜΚΟ των Πριγκηπονήσων στην ιστορική «Λέσχη της Ανατολής».

Eκ μέρους των διοργανωτών, τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας και τα στελέχη της Κυβέρνησης του προσφώνησε η διακεκριμένη δικηγόρος κυρίας Κεσμπάν Χατεμί η οποία αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των νησιών «γι’αυτήν την Αγία Πόλη, τα οποία αποτελούν μαργαριτάρια για όλη μας την χώρα». Και η κυρία Χατεμί κατέληξε με μια πρόταση: «Φέτος με αφορμή την εορτή του Ραμαζανίου, ας ξεκινήσει από εδώ, από την Πρίγκηπο, ένα πολιτισμικό άνοιγμα. Ο γόρδιος δεσμός που δημιούργησαν οι προφάσεις που προβάλλονται για να μην γίνουν δεκτά τα κεκτημένα δικαιώματα και οι αδικίες που έχουν γίνει, μπορεί να λυθεί αμέσως, με το ξεκίνημα μιας επίθεσης αγάπης».

Στην ομιλία του ο κ. Ερντογάν υποστήριξε ότι βασική αρχή του κόμματός του είναι στην χώρα να μην γίνονται διακρίσεις τοπικιστικού, θρησκευτικού ή εθνοτικού χαρακτήρα, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα περσικό ρητό: «Ήρθαμε, φάγαμε, ήπιαμε και φύγαμε αλλά να υπάρχουν και αποτελέσματα».

Αργότερα σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε:
«Ήταν μια μεγάλη μέρα για την ομογένεια και για τα ιδρύματά μας», είπε και εξέφρασε την ικανοποίηση και την ευχαρίστησή του, επειδή ο κ Ερντογάν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός της Τουρκίας που επισκέπτεται τα σημαντικά αυτά ιδρύματα που έχουν υποστεί μεγάλες διώξεις και δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της ομογένειας .

«Μας έδωσε πολλές ελπίδες, είμαστε αισιόδοξοι», είπε ακόμα ο Πατριάρχης και ευχήθηκε «με την βοήθεια της Παναγίας που εορτάζουμε σήμερα την κοίμησή της, όλα να εξελιχθούν προς το καλύτερο και η ομογένεια να δικαιωθεί σε πολλές από τις προσδοκίες της».

«Είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στη πρόσκληση που του έκαναν και να έλθει στα νησιά, να ενδιαφερθεί για τα ζητήματά μας, να επισκεφθεί το ορφανοτροφείο και να δει την κατάσταση στη οποία βρίσκεται το κτίριο», είπε ό Πατριάρχης .

«Μας τίμησε με τη παρουσία του, άκουσε με πολλή προσοχή τα αιτήματά μας τα οποία φυσικά τα γνωρίζει, αλλά τα άκουσε και από πρώτο χέρι», είπε ακόμα ό Πατριάρχης.