jump to navigation

Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 18/10/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ.
Tags: , , ,
comments closed
[πηγή φωτογραφίας: Σημερινή]

‘Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»’
«Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 15/9-18/9/2009»
16 Οκτωβρίου 2009

Το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια αξιολογεί την τετραήμερη συνεδρία και την τελική κοινή ομόφωνη απόφαση του Σώματος , ως ακολούθως:

1.0 Γενικό σχόλιο

35 χρόνια μετά η Πολιτική Ηγεσία, τυφλά και ανεξήγητα,  συνεχίζει με την ομόφωνη απόφαση της να κρατεί το Κυπριακό, δέσμιο του βρεττανοτουρκικού σχεδίου αποκατάστασης της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό ισχύει από τη στιγμή που επαναβεβαιώνει ότι η λύση θα είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική Ισότητα Κοινοτήτων.

Οι άλλες πρόνοιες της ομόφωνης απόφασης αυτοαναιρούνται διότι η εφαρμογή τους δεν επιτρέπει η λύση να είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Η Πολιτική Ηγεσία απέφυγε και παλιών  την επανατοποθέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση , ως θέματος εισβολής, κατοχής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνεχίζει ομόφωνα την αναγωγή του Κυπριακού σε διακοινοτική  διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου  εγκρίνοντας τη συνέχιση του διακοινοτικού διαλόγου.

Συνεχίζει να αποενοχοποιεί την Τουρκία ως κατακτητή και της αποδίδει τον ρόλο ενδιαφερόμενου μέρους που καλείται να βοηθήσει.

2.0 Αναλυτική Αξιολόγηση

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η λύση πρέπει να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο……

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, διότι  βασικός πυρήνας της είναι ο γεωγραφικός διαχωρισμός Ελλήνων και Τούρκων  της Κύπρου πράγμα που είναι προϊόν στρατιωτικής εισβολής, κατοχής, βάναυσης παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το εθνικό ξεκαθάρισμα των Ελλήνων από τα κατεχόμενα και της βίαιης και εκβιαστικής μεταφοράς, χρησιμοποιώντας  και διπλωματικό δόλο, των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα.

Σωστή λύση που να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο δεν κτίζεται πάνω στα ερείπια που προκάλεσε μια βάναυση παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η επανενωμένη Κύπρος θα έχει μια κυριαρχία , μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια.

Όταν θα υπάρχουν δύο πολιτικά ισότιμα, Συνεταιρικά , Συνιστώτα Κράτη με τις δικές τους ξεχωριστές Ιθαγένειες , Κυριαρχίες και με δικαιώματα ξεχωριστής Διεθνούς δραστηριότητας, η «μια κυριαρχία , μια διεθνής προσωπικότητα και μια Ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας» θα αποτελεί μια άχρηστη  τυπικότητα.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα

΄Όταν θα συμφωνηθεί και σφραγισθεί μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και το γεωγραφικό διαχωρισμό μας σε δύο ξεχωριστά Κράτη και να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα δεν σημαίνει τίποτε. Θα είναι δώρο -άδωρον. Τα Τουρκικά στρατεύματα θα έχουν πετύχει το στόχο τους και ουσιαστικά θα αποσυρθούν στα στρατόπεδα τους  μισή ώρα μακριά. Αυτό που το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει είναι να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα, η  Κύπρος να απελευθερωθεί και να αποκατασταθεί η δημογραφική τάξη την οποίαν ανέτρεψαν με την εισβολή τους.

 • Υιοθετείται στο ανακοινωθέν : Να γίνει απογραφή πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στα κατεχόμενα.

Δεν είναι απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα  που έπρεπε να είναι το ζητούμενο αλλά απογραφή των παράνομων εποίκων. Τούρκων και Ευρωπαίων που ευρίσκονται στα κατεχόμενα.

Ο νόμιμος πληθυσμός των κατεχομένων  είναι καταγραμμένος και είναι εκείνος που ήταν στις 19/7/1974, ΄Ελληνες Τούρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και άλλοι και όλοι οι σημερινοί απόγονοι τους. Κανένας  άλλος δεν δικαιούται βάση του Διεθνούς Δικαίου στο οποίο αναφέρεται η απόφαση , να υπολογίζεται ως μέρος του πληθυσμού των κατεχομένων.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιουσίες. Οι περιουσίες έχουν τους ιδιοκτήτες τους που είναι εκείνοι που ήταν το 1974 και οι σημερινοί κληρονόμοι τους και αυτό ισχύει και σήμερα ανεξάρτητα του τι έχουν παράνομα φτιάξει πάνω σε αυτές οι σημερινοί κάτοχοι και χρήστες σφετεριστές.

 • Επιδιώκεται με βάση το Ανακοινωθέν : Η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η απόφαση αναφέρει ότι η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , περιλαμβανομένου και του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση.

Και όμως , αυτή η επιδίωξη δεν ισχύει στις συνομιλίες. Δεν ξεκίνησαν και δεν προχωρούν οι συνομιλίες στη βάση ότι είναι δεδομένη η επιστροφή όλων των προσφύγων και να αναζητούνται και συζητούνται τρόπο υλοποίησης του δεδομένου της επιστροφής. Αντίθετα τόσο οι Τούρκοι όσο και οι δικοί μας δεν το θεωρούν δεδομένο και συζητούν προϋποθέσεις ως προς το ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρώτης επιλογής , αν κάποιοι σήμερα κατοικούν πάνω στις περιουσίες μας, πόσα έξοδα έκαναν, ποιοι και πόσοι να δικαιούνται να επιστρέψουν  κλπ κλπ.  Συζητούνται επίσης και επιλογές άλλες από την επιστροφή μας. Συζητούνται αποζημιώσεις και ανταλλαγές περιουσιών.

Οι ίδιοι οι  Ηγέτες μας και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος θεωρούν ως δεδομένο ότι οι πρόσφυγες δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν. Μα είναι δυνατό να μην θέλουν όλοι  οι πρόσφυγες να επιστρέψουν  σε μια απελευθερωμένη Κύπρο, από όπου θα έχουν φύγει τα Τουρκικά στρατεύματα και έποικοι ; Ή μήπως κάτι άλλο γνωρίζουν ; Μήπως οι Ηγέτες μας ξεκινούν με αυτή την προϋπόθεση  διότι γνωρίζουν ότι:

Με λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες;

Μήπως γνωρίζουν ακόμη ότι και σε όσους για σκοπούς εντυπώσεων θα επιτραπεί να επιστρέψουν , η συμφωνία θα προνοεί κουτσούρεμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, των πολιτικών  και άλλων δικαιωμάτων, πράγμα που θα τους οδηγήσει να μην θέλουν να επιστρέψουν;

Η παράνομη δόμηση σε Ελληνοκυπριακές περιουσίες, δεν πρέπει να θεωρείται από την Ηγεσία μας ότι υπονομεύει την δυνατότητα αποκατάστασης   των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  μας. Πρέπει να τη θεωρούν παράνομη πράξη , όπως προνοεί και το Διεθνές Δίκαιο , η οποία με κανένα τρόπο δεν εξασφαλίζει δικαιώματα στους σφετεριστές και να σταματήσουν να συζητούν τέτοιο θέμα. Αρα με αυτή τη θέση του Εθνικού Συμβουλίου, τα Μέλη  υπονομεύουν από μόνοι τους τη δυνατότητα διεκδίκησης της αποκατάστασης Δικαιωμάτων για την οποία αποφάσισαν.

 • Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Σε ότι αφορά αυτό το θέμα και πάλιν όλες οι επιλογές αφήνονται ανοικτές. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν έπρεπε καν να υπάρχει σε εξέλιξη. ΄Όμως έστω και τώρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι,. Αν εδώ και τώρα η Τουρκία:

 • Δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο όπως προνοεί το πρωτόκολλο 10, αλλά και όπως προνοούν οι Ευρωπαϊκές αρχές ισότητας, των κρατών μελών και ο καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ.
 • Δεν αποσύρει την παράνομη αναγνώριση προς το παράνομο Καθεστώς στα κατεχόμενα.
 • Δεν αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκους από την Κύπρο. ώστε να  αποκατασταθεί η Κυριαρχία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο,

εμείς δεν πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεση μας σε τίποτε που να  αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Υλοποίηση των πιο πάνω προϋποθέσεων  θα πρέπει για την Κύπρο να είναι το βασικότερο κριτήριο ενταξιμότητας .

 • Συμπέρασμα

Με βάση την πιο πάνω αναλυτική αξιολόγηση μας, η απόφαση της 4ημερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, μέσα στις συνθήκες που βρίσκεται  σήμερα το Κυπριακό,

αποτελεί  ακόμα μια «τρύπα στο νερό» και θα επιτρέψει στην Τουρκική Διπλωματία και τη Διπλωματία των συνοδοιπόρων της, Βρεττανών και Αμερικανών,  να οδηγήσουν το Κυπριακό σε περαιτέρω εκφυλισμό και θα καταστήσουν τον Τουρκικό στόχο της  νομιμοποίησης των κατοχικών δεδομένων, ευκολότερο.

 • Επίλογος.

Επαναλαμβάνουμε το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Σωματείου μας.

«δεν πρέπει να επιτραπεί να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απευθείας συνομιλιών διότι η κατάληξη του με τα σημερινά δεδομένα , ακόμη και μετά την  τελευταία «ομόφωνη» απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, θα οδηγεί είτε σε  ξεπούλημα, ή, για να  αποφύγουμε το ξεπούλημα μας να ξαναπούμε ΟΧΙ και να μας καταλογισθούν ευθύνες που θα χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για να αρχίσει απευθείας εμπόριο και άλλες  συναλλαγές  με το παράνομο Καθεστώς έστω και χωρίς επίσημη αναγνώριση  και άνοιγμα πρεσβειών.

Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια.

Από το «χαλί» στην Τουρκία στο «χάλι» του εσωτερικού μετώπου 12/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , ,
comments closed

Σχόλιο Συντακτικής Ομάδας: Ενώ ο Πρόεδρος Χριστόφιας δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να «αφήσει πίσω την υπόθεση Λιμνίτη και ό,τι συνέβει» και «να δούμε μπροστά», στα θέματα των «διαρροών» εγγράφων από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου προς τα ΜΜΕ δεν υπάρει ανοχή.

Αυτή η συμπεριφορά του Δημήτρη Χριστόφια είναι «ακατανόητη». Κάνει συμφωνία με τον πληρεξούσιο του τουρκικού στρατού για τον Λιμνίτη, αποδέχεται αρχές του ψευδοκράτους και εξευτελίζει την Κυπριακή Δημοκρατία δεσμευόμενος να παρέχει δωρεάν ρεύμα στα κατοχικά στρατεύματα (φανταστήκατε να έδιναν οι Παλαιστίνιοι ρεύμα στο Ισραήλ;) και κλείνει τα μάτια στους πανηγυρισμούς των εποίκων για τους βομβαρδισμούς της Τουρκίας το 1964. Και τι ζητήσε για αντάλλαγμα; Ικέτεψε τον φύλαρχο της κατοχής Ταλάτ να επιτρέψει σε ορισμένους πιστούς να προσκυνήσουν στον κατεχόμενο Άγιο Μάμα. Ούτε αυτή όμως την 100% ευνοϊκή συμφωνία για αυτούς δεν σεβάστηκαν οι Τούρκοι!

Όπως ήταν φυσικό, υπήρξε τεράστια αντίδραση. Και ο Δημήτρης Χριστόφιας το μόνο που έκανε ήταν να ακυρώσει μια μόνο συνάντηση με τον Ταλάτ, στα πλαίσια των απευθείας συνομιλιών. Και τώρα ο Πρόεδρος έχει ήδη ξεχάσει τον εξευτελισμό, λέει «να δούμε μπροστά», και ξεκινά και πάλι συνομιλίες με τον Ταλάτ και μάλιστα συνδιοργανώνοντας έκθεση ζωγραφικής! Και δεν ντρέπεται να κατηγορεί τους Ελληνοκύπριους πολιτικούς αντιπάλους του στην παρουσία μάλιστα του κατακτητή Μεχμέτ Αλί Ταλάτ!

Δεν σας κάνει όμως εντύπωση πόσο εύκολα συγχωρεί και «βλέπει μπροστά» σε όλα τα θέματα που αφορούν τον Ταλάτ και τον τουρκικό στρατό, αλλά στο «εσωτερικό μέτωπο» δεν επιδεικνύει την παραμικρή ανοχή; Εδώ και 35 χρόνια το ΑΚΕΛ επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στον «εθνικισμό – σωβινισμό» των Ελληνοκυπρίων (πρόσφατα μας κάλεσε εκ νέου να «ζητήσουμε συγγνώμη» από την Τουρκία που της «στρώσαμε το χαλί» και μας έκανε εισβολή!), και δεν τον βλέπουμε να δείχνει ανοχή και «να αφήνει πίσω» αυτά τα γεγονότα. Μήπως επειδή τον συμφέρει η καλλιέργεια ενοχών στην ελληνοκυπριακή κοινωνία;

Γιατί λοιπόν για τον φασισμό του Ταλάτ και τον τουρκικό στρατό να υπάρχει ανοχή, για τους αντιδρούντες τους δικούς μας Εθνικού Συμβουλίου όχι;

Υ.Γ. – Τι σημαίνει η δήλωση του σύμβουλου του Ταλάτ, Χασάν Ερτσακιτζά [‘Σημερινή’, 12/09/2009], «Ο κ. Χριστόφιας παραδέκτηκε την ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς για το περιστατικό του Λιμνίτη»; Μήπως πως ο Δημήτρης Χριστόφιας, ως θύμα, «ζήτησε -και πάλι- συγγνώμη» για τον εξευτελισμό που του έκαναν οι κατοχικές αρχές;

‘Κυπριακή Δημοκρατία – Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών’
Ανακοινωθέν: «Δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια μετά τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Ταλάτ»
10 Σεπτεμβρίου 2009

«Ξεκινήσαμε το δεύτερο γύρο των συνομιλιών μέσα σε ένα καλό πνεύμα, θα συζητήσουμε περαιτέρω για τη διαδικασία – όχι για να αλλάξει η διαδικασία – την ερχόμενη βδομάδα. Eίπαμε ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω την υπόθεση του Λιμνίτη και ό,τι συνέβη και να δούμε μπροστά με την ευχή ότι από δω και πέρα δεν θα ξανασυμβούν ίδια ή παρόμοια πράγματα», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο από το αεροδρόμιο Λευκωσίας όπου είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, και παρέπεμψε στη σημερινή δήλωση του Ειδικού Σύμβουλου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Αναφερόμενος στην έκθεση ζωγραφικής που πραγματοποιείται στο χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους καλλιτέχνες, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε: «Είχαμε μια ευχάριστη εκδήλωση εκεί όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζωγράφοι, καλλιτέχνες ευρύτερα, εκθέτουν. Ηρθαν εκεί, μιλήσαμε για την τέχνη και το ρόλο των καλλιτεχνών. Εγώ τουλάχιστον τόνισα ότι οι καλλιτέχνες είναι χρόνια τώρα που έχουν συμφιλιωθεί και απομένει σε εμάς τους ηγέτες αυτή η πρόκληση των καλλιτεχνών να φέρει την ειρήνη και τη λύση στο Κυπριακό με την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα περί οδηγίας προς τα Ηνωμένα Εθνη να υποβάλουν προτάσεις, αλλά και για προσπάθεια άσκησης πίεσης στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος Χριστόφιας είπε: «Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι το χάλι μας. Αυτό δεν δόθηκε από εμένα, βεβαίως. Δεν έχω υπόψη μου τέτοιο χαρτί, αλλά βλέπω καθημερινά σε σταθμούς τηλεοπτικούς και σε εφημερίδες να δίνονται στη δημοσιότητα τα έγγραφα τα οποία έχουμε δώσει υπεύθυνα στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ισχυρίζονται, ενώ τα δίδουν αυτοί που τα δίδουν στη δημοσιότητα, ότι θέλουν και συλλογικότητα και θέλουν να βοηθήσουν τον Πρόεδρο και θέλουν να λυθεί το Κυπριακό.

Να μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες, με όλο το σεβασμό και την αγάπη. Έχουμε καθορίσει στο Εθνικό Συμβούλιο από τις 24 Ιουλίου που έχουν ξεκινήσει τις άδειες τους οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, και όταν τερματίστηκε ο πρώτος γύρος των συνομιλιών, ότι στις 14, στις 15 και πιθανόν στις 16 του Σεπτέμβρη το Εθνικό Συμβούλιο θα συζητήσει εφ’ όλης της ύλης για το τί δέον γενέσθαι, ποια θα είναι η δική μας γραμμή, συμπεριφορά, μέχρι το Δεκέμβριο. Αντί τούτου έχουν αναλώσει εαυτόν, οι πάντες, πρώτα από όλα να ερμηνεύουν ως δικές μας θέσεις, θέσεις που εκφράζονται από την άλλη πλευρά για να ασκούν δριμεία κριτική κατά του Προέδρου και της Κυβέρνησης, να μιλούν για έλλειψη συλλογικότητας και άλλα. Λυπάμαι για το κατάντημα μας».

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Σημερινή’
«Χάλι & Κατάντημα»
12 Σεπτεμβρίου 2009
Λάζαρος Α. Μαύρος, στήλη ‘Ειρήσθω’

Τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όπου ο λαός θα ανέμενε τη συγκρότηση πανστρατιάς για την επικείμενη αναμέτρηση με την Τουρκία στα «Στενά των Βρυξελλών», το χάλι και το κατάντημα των σχέσεων μεταξύ του Προέδρου Χριστόφια και των κομμάτων, από τη μια, όπως και των σχέσεων ανάμεσα σε κόμματα (ακόμα και εντός κομμάτων) από την άλλη, μοιάζει να προεξοφλεί, φευ, το μάταιο, ανώφελο και άχρηστο της συνεδρίας του Ε.Σ. «Χάλι» και «κατάντημα» είναι οι λέξεις που ο Π.τ.Δ. επέλεξε για εκείνα τα μη κατονομασθέντα μέλη του Ε.Σ., που ο ίδιος θεωρεί ότι «αβέρτα» διοχετεύουν στα ΜΜΕ (και στον λαό), έγγραφα των «απευθείας συνομιλιών» του με τον κ. Ταλάτ. Και τα οποία, πάντως, είναι ήδη γνωστά στους Τούρκους, στον ΟΗΕ και στις ενδιαφερόμενες πρεσβείες…

Βεβαίως ο λαός, έχοντας πολυετή και πολυποίκιλη γνώση και, αυξανόμενης απογοήτευσης, εμπειρία των εκάστοτε εναλλαγών στις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων, ουδόλως πολυσκοτίζεται για το εν λόγω χάλι και κατάντημα. Το οποίο, χθες, η κυβερνώσα «Χαραυγή» χαρακτήρισε ως «βούρκο στο οποίο σύρεται, δυστυχώς, το εσωτερικό μέτωπο». Ιδίως αν υπομνησθεί ότι, το μεγαλύτερο «κόμμα» στις τελευταίες εκλογές, 6.6.09, ήταν η Αποχή του 40,6% (των «παραιτηθέντων πολιτών»), όταν ο ΔηΣυ και το ΑΚΕΛ μόλις κατόρθωσαν να πάρουν το 21% και το 20%, αντιστοίχως, του εκλογικού σώματος…

Πρέπει, όμως, να πολυσκοτίζεται ο λαός για το κρισιμότερο και το ουσιώδες των ημερών: Την αναμέτρηση με την Τουρκία στα «Στενά Βρυξελλών». Περί ής ενδιαφέρονται ενθέρμως και εργάζονται αόκνως, πολλοί θωπευτές των Τούρκων κατακτητών. Στη Γραμματεία του Ο.Η.Ε., στην προεδρία της Ε.Ε. και, βεβαίως, στις πολύ ενδιαφερόμενες για το Κυπριακό πρεσβείες και υπ. Εξ. των Η.Π.Α. του Η.Β. κ.ο.κ. Και, συνεπώς, ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Η ΩΡΑ, η Κύπρος κι η Ελλάδα ν’ αξιοποιήσουν για το Κυπριακό, το ρόλο του Θεσμικά Αυτόνομου Κριτή της Τουρκίας που έχουν ως δύο εκ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Μπορούν, άραγε, οι ηγέτες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων; Ν’ αναστείλουν επί 3μηνον τις μεταξύ τους αψιμαχίες και ν’ αγωνιστούν νικηφόρα στα «Στενά των Βρυξελών», ΤΩΡΑ που η Τουρκία βρίσκεται πά’ στο κρόδωμαν του Δεκέμβρη; Μπορεί, άραγε, ο λαός, οι ενεργοί και ευσυνείδητοι πολίτες να επηρεάσουν έστω και κατ’ ελάχιστον προς αυτήν την κατεύθυνση, τα κόμματα και τους ηγέτες; Ή, μήπως, θλιβερά άπραγοι κι ανάξιοι, θα καταλήξουμε ν’ αλληλοβριζόμαστε και πάλι, μετά από τον νέο και χειρότερο εξευτελισμό που θα καταφέρει σε βάρος μας, στις Βρυξέλες αυτήν τη φορά, ο Αττίλας;

Ερώτηση:
Οι εδώ αρμόδιοι των Η.Ε. και οι ευαίσθητοι για την προαγωγή των «καλών σχέσεων των δύο κοινοτήτων» καλλιτέχνες, που οργάνωσαν έκθεση έργων τέχνης στον χώρο των συνομιλιών Χριστόφια – Ταλάτ, πώς και δεν σκέφτηκαν να κάνουν την ίδια έκθεση στο οδόφραγμα Λιμνίτη, το πρωί της εορτής του Αϊ-Μάμα, να την δουν και οι 650 Τήλλυροι;