jump to navigation

Ελλάς: Μια καταχρεωμένη και εξαρτώμενη από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων χώρα 15/10/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Tags: ,
comments closed
Ευρώ [πηγή φωτογραφίας: zougla.gr]

‘Zougla.gr’
«Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ το χρέος της Ελλάδας»
12 Οκτωβρίου 2009

Η «μαύρη τρύπα» του χρέους προκαλεί σκοτοδίνη σε ειδικούς και μη, εάν αναλογιστεί κανείς τον όγκο του σε συνάρτηση με άλλα οικονομικά μεγέθη. Πλησιάζει το ένα τρισεκατομμύριο ευρώ και αναλογεί σε 120.000 ευρώ ανά ελληνικό νοικοκυριό. Πρόκειται για γάγγραινα που κατατρώει κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό και που συμβάλλει στην εξάρτηση της χώρας, στην κυριολεξία, από τα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων -παρά τις περί του αντιθέτου πομφόλυγες. Το τεράστιο χρέος είναι και ανασταλτικός παράγων για την οικονομική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων: πρώτον διότι πρέπει ως χώρα να πληρώνουμε κάθε χρόνο περίπου 12 δισ. ευρώ για τόκους και πάνω από 30 δισ. ευρώ για χρεολύσια, και δεύτερον, διότι κάθε επενδυτής αντιλαμβάνεται πως στην επένδυσή του θα επιμερισθεί και το ανάλογο κόστος εξυπηρέτησης του τεραστίου αυτού χρέους.

Το συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν για το έτος 2009, σύμφωνα με τον κρατικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε 260 δισ. ευρώ. Ο παρακάτω πίνακας δεδομένων αφορά στο άθροισμα του Δημοσίου Χρέους, αλλά και άλλων χρεών στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, χρέη που ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ δεν συμπεριλαμβάνονται στο Δημόσιο Χρέος, αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνουν το σύνολο του Δημοσίου και της κοινωνίας.

Ας δούμε αναλυτικά τι χρωστάμε:

Χρέη του Δημοσίου

270 δισ. ευρώ χρέος του Ελληνικού Δημοσίου

+ 30 δισ. ευρώ ομόλογα του Δημοσίου, που έχουν στην κατοχή τους τα ασφαλιστικά ταμεία και οι άλλοι φορείς του Δημόσιου τομέα (το λεγόμενο «ενδοκυβερνητικό χρέος») {απαιτείται μάλιστα επικαιροποίηση του ποσού αυτού}

+25 δισ. ευρώ δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, τουλάχιστον το 80% των οποίων δεν πρόκειται να αποπληρωθούν

+8 δισ. ευρώ χρέη για «δεδουλευμένα» προς κατασκευαστικές εταιρείες, προμηθευτές των νοσοκομείων και άλλους φορείς

+ 1,7 δισ. ομόλογα που θα δοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για χρέη προς αυτήν

+1,3 δισ. κόστος αποζημιώσεων εργαζομένων στην Ολυμπιακή

+1,0 δισ. κόστος αναδρομικής χορήγησης επιδομάτων

ΣΥΝΟΛΟ: 337 δισ. ευρώ ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ που περίπου αναλογεί σε 120 χιλ. ευρώ ανά τετραμελή οικογένεια

Ποιες είναι οι υπόλοιπες υποχρεώσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

300 δισ. ευρώ είναι το αναλογιστικό άνοιγμα των Ασφαλιστικών Ταμείων (σύμφωνα με συνέντευξη του τότε υφ/γού Κοινωνικής Ασφάλισης Νικ. Αγγελόπουλου στην Καθημερινή το 2005 – 2006 και Μιλτ. Νεκτάριου)

ΣΥΝΟΛΟ: 637 δισ. ευρώ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ: 280 δισ. ευρώ ως χρέη επιχειρήσεων και ιδιωτών προς τις τράπεζες

Με λίγα λόγια χρωστάμε ένα σύνολο της τάξης των 917 δις. ευρώ.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το πακέτο στήριξης των τραπεζών ύψους μέχρι 28 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου θεωρείται κάποιας μορφής «επένδυση» στο κεφάλαιο των τραπεζών, ενώ κάποιο άλλο μέρος αποτελείται από εγγυήσεις που θα αναγκασθεί να καλύψει το κράτος.

· Τα ελλείμματα αφορούν τη διαφορά εσόδων – εξόδων (στα έξοδα δεν περιλαμβάνονται τα χρεολύσια) κάθε χρόνο. Ενώ κάθε νοικοκύρης προγραμματίζει τις δαπάνες του ανάλογα με τα έσοδα που εύλογα προσδοκά, στο Δημόσιο πρώτα θεσμοθετούμε παροχές και μετά αναζητούμε (μάταια) τα χρειαζούμενα έσοδα!

· Χρέος είναι αυτό που χρωστάμε σήμερα συνολικά και προέρχεται από την συσσώρευση των ελλειμμάτων διαχρονικά. Συνήθως το χρέος αυξάνεται πιο γρήγορα από το άθροισμα των ελλειμμάτων, γιατί καμιά φορά τα ελλείμματα δεν περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες!

Εάν δηλαδή αθροίσουμε τις υποχρεώσεις του Δημοσίου Χρέους σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Οικονομικής Δραστηριότητας, τότε η πραγματική υποχρέωση του Κράτους αντιστοιχεί στο 400% του ΑΕΠ, ποσοστό συγκλονιστικό. Λογιστικά, τώρα, ο υπολογισμός του Δημοσίου Χρέους τοποθετείται από τον επίσημο τρόπο καταμέτρησής του στο 120% του ΑΕΠ. (Η κυβέρνηση Σημίτη το παρέδωσε στο 107% και αυτή του Καραμανλή στο 120%). Ωστόσο, αυτή η εικόνα είναι απλώς λογιστική. Το επί της ουσίας σύνολο των υποχρεώσεων του Δημοσίου ανέρχεται στο τετραπλάσιο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

* Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από συνέντευξη του πρώην υφυπουργού Οικονομικών, κ. Π. Δούκα, στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Στενά μου σύνορα’
«Ελλάς – Μια εξαρτώμενη από τα διεθνή κέντρα αποφάσεων χώρα»
12 Οκτωβρίου 2009

Με αφορμή το πιο πάνω δημοσίευμα της ηλεκρονικής εφημερίδας http://www.zougla.gr/ σχετικά με τα μαύρα οικονομικά της Μητρός πατρίδος  κάνω ένα συνειρμό και θα υποβάλω προς γενικότερο προβληματισμό το ακόλουθο ερώτημα:

Υπολογιζομένων των πιο πάνω τραγικών διαπιστώσεων, ότι δηλαδή το Ελληνικό κράτος είναι οικονομικά εξαρτώμενο σε μεγάλο βαθμό από κάποια ξένα κέντρα και ότι αυτά τα κέντρα μπορούν να επηρεάζουν κατά το δοκούν την Ελλαδική εξωτερική πολιτική, μπορεί αυτό να συμβάλει αρνητικά στην πολιτική  που ασκεί η Ελλάδα στο Κυπριακό:

Μπορεί αυτά τα ξένα κέντρα στα οποία η Ελλάς είναι οικονομικά υπόδουλη, να θέλουν να κλείσει το Κυπριακό πρόβλημα όπως-όπως προκειμένου να επεκτείνουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και στο βορειο τμήμα του νησιού αλλά και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και για αυτόν τον λόγο να πιέσουν την Ελλάδα και αυτή με την σειρά της να πιέσει την Κυπριακή δημοκρατία προς αυτήν την κατεύθυνση;;;

Τελικά είναι επικοδομητική για μας η Ελλαδική πολιτική παρέμβαση και στήριξη και πρέπει να την επιζητούμε ή μπορεί να μας βγεί ξινή;;

Ο Χρόνος θα δείξει.