jump to navigation

Αποικιοκρατικές οι ρίζες της αφελληνιστικής «Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» 04/11/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , , ,
comments closed

‘Σημερινή’
«Σχολική «καλλιέργεια κουλτούρων» (ΚΛΕΙΩ-5)»
02 Νοεμβρίου 2009
Λάζαρος Α. Μαύρος, στήλη ‘Ειρήσθω’

Πλην του Πάλμερ, των λοιπών τα ονόματα σε κανέναν ίσως δεν θυμίζουν τίποτε. Ήσαν, όμως, οι κατά σειράν Βρετανοί κυβερνήτες «μας», μετά τον σερ Ρόναλντ Στορς, το κυβερνείο του οποίου πυρπολήσαμε στην Εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931. Reginald E. Stubbs κυβερνήτης 1932-33, Herbert Richmont Palmer 1993-39, William D. Battershill 1939-41 και Charles C. Woolley 1941-46. Ακολούθησαν κι άλλοι ώς τον τελευταίο σερ Χιου Φουτ του 1959. Άπαντες επιχείρησαν να επιβάλουν τη διατεταγμένη ανθελληνική «καλλιέργεια κουλτούρας» στην παιδεία. Επειδή, καθώς δημοσίευαν οι λονδίνιοι “TIMES” τον Δεκέμβριο του 1931, μετά την εθνικολαϊκή μας, υπέρ Ενώσεως με τη μητέρα Ελλάδα, αντι-αποικιοκρατική Εξέγερση των Οκτωβριανών: «Εάν τα δημοτικά Σχολεία παίζουσιν αρνητικόν μέρος όσον αφορά την διδασκαλίαν νομιμοφροσύνης προς την Μ. Βρεττανίαν, τα σχολεία της Μέσης παιδείας κατήντησαν κατά τα τελευταία έτη να διδάσκωσι την απιστίαν εις αυτήν. Εις κανένα άλλο μέρος η ανάγκη αποτινάξεως της Βρεττανικής κυριαρχίας εκηρύχθη περισσότερον επιμελώς παρά εις τα Ελληνικά Γυμνάσια της Νήσου και το αποτέλεσμα της τοιαύτης μορφώσεως είναι πολύ φανερόν εις την ασεβή στάσιν των μαθητών προς παν το Βρεττανικόν» (23.12.1931).

Εκτενής μελέτη για τις «Βρετανικές επεμβάσεις στην εκπαίδευση της Κύπρου τη δεκαετία του 1930: Η περίπτωση των αναλυτικών προγραμμμάτων», δημοσιεύεται στο τεύχος 5, «ΚΛΕΙΩ», περιοδικής έκδοσης για τη νεότερη ιστορία, Σεπτ. 2009, εκδόσεις «Επίκεντρο», με την υπογραφή του Θωμά Παπαγεωργίου, υποψηφίου διδάκτορα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μελέτη-θησαυρός, καθώς αναδεικνύει και την αντίσταση των Ελλήνων Κυπρίων απέναντι στη βρετανική πολιτική αφελληνισμού της Κύπρου: Ψηφίσματα προς τον κυβερνήτη Woolley, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1942 από το νεοσύστατο, τότε, ΑΚΕΛ και τις εργατικές συντεχνίες Λεμεσού, με σαφείς αναφορές στο αίτημα της Ενώσεως αξίωναν την επαναφορά της διδασκαλίας της ελληνικής ιστορίας και των εικόνων των ηρώων του 1821 στα δημοτικά σχολεία. Επιπλέον η επιτροπή του ΑΚΕΛ ζητούσε τον τερματισμό της πολιτικής που απαγόρευε στους Έλληνες της Κύπρου να αποκαλούνται Έλληνες “τη μόνη αυθεντική ονομασία που δόθηκε σ’ αυτούς από την Ιστορία”…(Κλειώ, σελ.87).

Καλόν είναι να το μελετήσουν και όσοι περί της και νυν διατεταγμένης «καλλιέργειας κουλτούρας» στα σχολεία ενδιαφέρονται, αρθρογραφούν και κανοναρχούν από τηλεοράσεων. Ιδίως για τις ομοιότητες με την καλλιεργούμενη στις «διόδους επαναπροσέγισης» νομιμοφροσύνη προς το κατοχικό καθεστώς του Αττίλα…

Ερώτηση:
Συνήλθε, άραγε, σε κάποια συνεδρία η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔηΣυ, το Διευρυμένο ή μη Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, κάποιο Συνέδριο ή οιονδήποτε έτερο συλλογικό όργανο, προκειμένου να εγκρίνει την τουρκική εκ περιτροπής προεδρία και τη «σταθμισμένη» υποταγή του ελληνικού 82% στο τουρκικό 18%; Παρόμοιο τοιούτον τι συνέβη ποτέ σε οιονδήποτε άλλο κόμμα, «κύτταρο» κατά τ’ άλλα της δημοκρατίας, ήτις πάσχει φαίνεται από βαρύτατην… κυτταρίτιδα;

Αποικιοκρατικές οι ρίζες της αφελληνιστικής «Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» 04/11/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΝΕΟΤΕΡΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , , ,
comments closed

‘Σημερινή’
«Σχολική «καλλιέργεια κουλτούρων» (ΚΛΕΙΩ-5)»
02 Νοεμβρίου 2009
Λάζαρος Α. Μαύρος, στήλη ‘Ειρήσθω’

Πλην του Πάλμερ, των λοιπών τα ονόματα σε κανέναν ίσως δεν θυμίζουν τίποτε. Ήσαν, όμως, οι κατά σειράν Βρετανοί κυβερνήτες «μας», μετά τον σερ Ρόναλντ Στορς, το κυβερνείο του οποίου πυρπολήσαμε στην Εξέγερση των Οκτωβριανών του 1931. Reginald E. Stubbs κυβερνήτης 1932-33, Herbert Richmont Palmer 1993-39, William D. Battershill 1939-41 και Charles C. Woolley 1941-46. Ακολούθησαν κι άλλοι ώς τον τελευταίο σερ Χιου Φουτ του 1959. Άπαντες επιχείρησαν να επιβάλουν τη διατεταγμένη ανθελληνική «καλλιέργεια κουλτούρας» στην παιδεία. Επειδή, καθώς δημοσίευαν οι λονδίνιοι “TIMES” τον Δεκέμβριο του 1931, μετά την εθνικολαϊκή μας, υπέρ Ενώσεως με τη μητέρα Ελλάδα, αντι-αποικιοκρατική Εξέγερση των Οκτωβριανών: «Εάν τα δημοτικά Σχολεία παίζουσιν αρνητικόν μέρος όσον αφορά την διδασκαλίαν νομιμοφροσύνης προς την Μ. Βρεττανίαν, τα σχολεία της Μέσης παιδείας κατήντησαν κατά τα τελευταία έτη να διδάσκωσι την απιστίαν εις αυτήν. Εις κανένα άλλο μέρος η ανάγκη αποτινάξεως της Βρεττανικής κυριαρχίας εκηρύχθη περισσότερον επιμελώς παρά εις τα Ελληνικά Γυμνάσια της Νήσου και το αποτέλεσμα της τοιαύτης μορφώσεως είναι πολύ φανερόν εις την ασεβή στάσιν των μαθητών προς παν το Βρεττανικόν» (23.12.1931).

Εκτενής μελέτη για τις «Βρετανικές επεμβάσεις στην εκπαίδευση της Κύπρου τη δεκαετία του 1930: Η περίπτωση των αναλυτικών προγραμμμάτων», δημοσιεύεται στο τεύχος 5, «ΚΛΕΙΩ», περιοδικής έκδοσης για τη νεότερη ιστορία, Σεπτ. 2009, εκδόσεις «Επίκεντρο», με την υπογραφή του Θωμά Παπαγεωργίου, υποψηφίου διδάκτορα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μελέτη-θησαυρός, καθώς αναδεικνύει και την αντίσταση των Ελλήνων Κυπρίων απέναντι στη βρετανική πολιτική αφελληνισμού της Κύπρου: Ψηφίσματα προς τον κυβερνήτη Woolley, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1942 από το νεοσύστατο, τότε, ΑΚΕΛ και τις εργατικές συντεχνίες Λεμεσού, με σαφείς αναφορές στο αίτημα της Ενώσεως αξίωναν την επαναφορά της διδασκαλίας της ελληνικής ιστορίας και των εικόνων των ηρώων του 1821 στα δημοτικά σχολεία. Επιπλέον η επιτροπή του ΑΚΕΛ ζητούσε τον τερματισμό της πολιτικής που απαγόρευε στους Έλληνες της Κύπρου να αποκαλούνται Έλληνες “τη μόνη αυθεντική ονομασία που δόθηκε σ’ αυτούς από την Ιστορία”…(Κλειώ, σελ.87).

Καλόν είναι να το μελετήσουν και όσοι περί της και νυν διατεταγμένης «καλλιέργειας κουλτούρας» στα σχολεία ενδιαφέρονται, αρθρογραφούν και κανοναρχούν από τηλεοράσεων. Ιδίως για τις ομοιότητες με την καλλιεργούμενη στις «διόδους επαναπροσέγισης» νομιμοφροσύνη προς το κατοχικό καθεστώς του Αττίλα…

Ερώτηση:
Συνήλθε, άραγε, σε κάποια συνεδρία η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔηΣυ, το Διευρυμένο ή μη Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, κάποιο Συνέδριο ή οιονδήποτε έτερο συλλογικό όργανο, προκειμένου να εγκρίνει την τουρκική εκ περιτροπής προεδρία και τη «σταθμισμένη» υποταγή του ελληνικού 82% στο τουρκικό 18%; Παρόμοιο τοιούτον τι συνέβη ποτέ σε οιονδήποτε άλλο κόμμα, «κύτταρο» κατά τ’ άλλα της δημοκρατίας, ήτις πάσχει φαίνεται από βαρύτατην… κυτταρίτιδα;

Από τους κομμουνιστοφάγους Συνταγματάρχες στους εθνικιστοφάγους του ΣΥΡΙΖΑ 22/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , ,
comments closed
Ναυτίλος

‘Πολίτες’
«Οι Λιακό της νεοφιλελεύθερης αριστεράς. Πιστοποιητικά φρονημάτων ζητά το ΣΥΡΙΖΑ;»
19 Σεπτεμβρίου 2009

Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα ο πολιτικός παραλογισμός να συνδυάζεται με την ιδεολογική δικτατορία της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, με το πρώτο να αποτελεί καρπό του δευτέρου. Κύριος εκφραστής και των δύο προαναφερομένων είναι ασφαλώς το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ένα κόμμα με αλλοπρόσαλλη πορεία και θέσεις που αφού κατάφερε να συλλέξει και περιχαρακώσει κόμματα, κομματίδια και αποκόμματα της άκρας αριστεράς σκαρφάλωσε στα γκάλοπ με τον άκρατο λαϊκισμό του στα θέματα της παιδείας (και ασφαλώς το σπρώξιμο των ΜΜΕ) στο 22% για να καταβαραθρωθεί μετά από λίγο καιρό στις ευρωεκλογές ύστερα από τις θέσεις που έλαβε για το κάψιμο της Αθήνας το Δεκέμβρη του 2008.

Όταν μάθαμε ότι ο γνωστός σκιτσογράφος της Ελευθεροτυπίας Στάθης θα συμπεριλαμβανόταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αρχικά εκπλαγήκαμε διότι ο Στάθης αν και δεδηλωμένος αριστερός είχε αποφύγει να εκφράσει προτίμηση προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα του χώρου, όπως εμμέσως πλην σαφώς κάνουν πάμπολλοι εργαζόμενοι στα έντυπα ΜΜΕ, και δεν είχε δείξει διάθεση να εμπλακεί ενεργά στη πολιτική. Την αρχική μας όμως έκπληξη ήρθε να συμπληρώσει μια δεύτερη, αυτή της απόρριψης του Στάθη από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως «εθνικιστή»!

Σύμφωνα με τα όσα κοινοποίησε ο ίδιος [‘Ελευθεροτυπία’, 18/09/2009] αλλά γράφτηκαν και σε εφημερίδες, η υποψηφιότητα του δεν έγινε δεκτή από αρκετές συνιστώσες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διότι θεωρήθηκε ότι ενδέχεται εάν εκλεγεί να υποστηρίξει θέσεις παραπλήσιες με αυτές του ΛΑ.Ο.Σ. και του ΚΚΕ. Για την ακρίβεια δε, οι πληροφορίες μιλούν για έγγραφο που κυκλοφόρησε εντός του κόμματος και κατηγορούσε τον υποψήφιο ως ακραίο και εθνικιστή. Το ερώτημα ασφαλώς που έρχεται στο νου του καθενός είναι τι το εθνικιστικό έχει εκφράσει ο Στάθης, ο οποίος πολλάκις έχει υπερασπιστεί το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. από τις επιθέσεις που έχει δεχθεί από το ΛΑ.Ο.Σ; Μήπως η κριτική του άποψη όσoν αφορά το σχέδιο Ανάν ήταν δείγμα εθνικισμού; Για τους yesmen του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πιθανόν να είναι, αλλά ας μη ξεχνάμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία Ελλαδιτών και Κυπρίων ως ανεφάρμοστο και καταστροφικό. Μήπως η δεδηλωμένη απέχθεια του στην αμερικανική πολιτική στη περιοχή μας τον μετατρέπει ευθύς αμέσως σε ακροδεξιό πατριδοκάπηλο; Πιθανόν ναι να απαντούσαν στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αλλά κατά παράδοση η αριστερά συνήθιζε να είναι αντιαμερικανική. Κανείς προφανώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς τις εγκεφαλικές διεργασίες των ατόμων που σύνταξαν το μυστηριώδες αυτό κείμενο. και προφανώς είναι αδύνατο εμείς να γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο τα στελέχη του ΣΥΝ είναι δέσμια των διαφόρων «συνιστωσών» που περιμάζεψαν από τα καφενεία και τα παγκάκια των Εξαρχείων και τους έδωσαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πολιτική οντότητα.

Το σίγουρο όμως είναι πως το ΣΥ.ΡΙΖ.Α πλέον πάσχει από μια πολιτική ψύχωση αντίστοιχη αυτής των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμούνται πως η δεξιά της δεκαετίας του 50 και μετέπειτα η Χούντα των Συνταγματαρχών έβλεπαν παντού κομμουνιστές και αρκούσε ένα μονόστηλο κάποιου σε μια εφημερίδα ή δήλωση ότι οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών χρειάζονται βελτίωση για να βαπτιστεί κομμουνιστής και εαμοβούλγαρος. Σήμερα οι κομμουνιστοφάγοι Συνταγματάρχες δεν υπάρχουν πλέον, αλλά τη θέση τους έχουν πάρει επάξια οι Εθνικιστοφάγοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Για τους σύγχρονους εξ-αριστεράς ορμώμενους πάσχοντες αυτής της ιδιάζουσας πολιτικής ψύχωσης, οποιαδήποτε αναφορά στα εθνικά θέματα η οποία δεν στηλιτεύει την Ελλάδα και δεν υιοθετεί τις θέσεις του τουρκικού, σκοπιανού και οποιουδήποτε εχθρικού προς την Ελλάδα σωβινισμού, χαρακτηρίζεται εθνικιστική και ο εκφραστής της λούζεται με σωρεία επιθέτων όπως «φασίστας», «πατριδοκάπηλος», «εθνικιστής», «ακραίος».

Το γεγονός πως θύμα αυτής της αντίληψης έφτασε να γίνει και ένας συνειδητός αριστερός και υπερασπιστής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δε θα πρέπει να παραξενεύει και κυρίως δε θα πρέπει να στεναχωρεί και τον ίδιο τον Στάθη. Είτε θέλει να το παραδεχθεί είτε όχι, για τη κατάντια της ανανεωτικής ή εκσυγχρονιστικής ή ρεβιζιονιστικής η όπως θέλετε πες τε την αριστεράς ευθύνεται και αυτός καθώς πολιτικά βρίσκεται σε αυτό το χώρο και η γραφίδα του έπρεπε να είναι πιο δραστήρια στο καυτηριασμό αντίστοιχων φαινομένων.

Εν κατακλείδι ας ευχηθούμε στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. περαστικά (αν και δε θα στοιχηματίζαμε για τη γρήγορη ανάρρωση του αφού αντιδράσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό του πλέον) και στο Στάθη να θυμίσουμε τη παλιά παροιμία… όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Ελευθεροτυπία’
«ιμάμ μπαϊλντί»
18 Σεπτεμβρίου 2009
Στάθης Σ.

Για να είμαι όπως πάντα καθαρός. Προς τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες. Τους μόνους προς τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω εξηγήσεις και να απολογούμαι.

Την Κυριακή 6.ΙΧ.2009 ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση μεταξύ μας, μου ζήτησε να τεθώ επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησα μεγάλη την τιμή, αλλά και την ευθύνη κι ως εκ τούτου του αντιπρότεινα να μπω στο ψηφοδέλτιο μεν, αλλά στην τελευταία θέση δε. Ο κ. Τσίπρας δεν το δέχθηκε, επέμεινε στην πρότασή του. Μου ζήτησε να το σκεφτώ και να έχουμε νέα επικοινωνία.

Ακολούθως, ως όφειλα εκ της φύσεως της δουλειάς μου, ενημέρωσα τον διευθυντή και τον εκδότη της «Ε» για την πρόταση αυτή. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας δεν ήταν πρόβλημα -άλλωστε είχα συμμετάσχει ξανά στις εκλογές του 2004 στην τελευταία θέση- όμως η πρώτη θέση ήταν. Η άποψη του εκδότη της «Ε» ήταν πως η ένταξη σε πιθανόν εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο θα ακύρωνε την ανεξαρτησία της γνώμης μου ως σκιτσογράφου και σχολιαστή. Σεβαστή.

Η άποψη η δική μου ήταν και είναι ότι ουδέποτε είχα γνώμη ανεξάρτητη απ’ την ιδεολογία μου. Η οποία ιδεολογία φανερά και διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια διαπερνά και τα σκίτσα και τα σχόλιά μου, καθώς καλά γνωρίζετε όλοι σας, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με όσα λέω και κάνω.

Στη συνέχεια μίλησα με λίγους εκλεκτούς ανθρώπους που όλοι με παρότρυναν να δεχθώ την πρόταση του κ. Τσίπρα -μεταπείσθηκα και τη δέχθηκα. Ενημέρωσα τον Αλέξη και χάρηκε, ενημέρωσα και τον εκδότη της «Ε» και προβληματίσθηκε. Επανέθεσε το θέμα του ασυμβίβαστου βουλευτή – σκιτσογράφου σε μια εφημερίδα που θέλει να είναι ανεξάρτητη από τις κομματικές εξαρτήσεις των εργαζομένων σε αυτή. Αποψη σεβαστή (παρ’ ότι τέτοιαν εξάρτηση εις ό,τι με αφορά δεν έβλεπα) και ζήτησα από τον κ. Τεγόπουλο την απόλυσή μου. Δεν την αρνήθηκε, αλλά και δεν προχώρησε σε αυτήν. Μείναμε με τις σκέψεις μας.

Τη Δευτέρα 7.ΙΧ.2009 ενημέρωσα την κυρία Μάνια Τεγοπούλου για την υποψηφιότητά μου περί την οποίαν δεν εξέφρασε αντίρρηση. Ομως το βράδυ της ίδιας ημέρας με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να αποσυρθώ από επικεφαλής υποψήφιος. Αρνήθηκα.

Στη συνέχεια μού ζήτησε την παραίτησή μου αν εκλεγώ, αλλά επίσης την παραίτησή μου κι αν δεν εκλεγώ, διότι η ανεξαρτησία της γνώμης μου θα έχει και στη μια περίπτωση και την άλλη τρωθεί. Αρνήθηκα. Διότι η ανεξαρτησία της γνώμης μου πριν από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά και για πάντα θα είναι συνάρτηση της ιδεολογίας μου – όπως πιστεύω ότι συμβαίνει με όλους τους πολίτες. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Τεγοπούλου την απόλυσή μου. Αρνήθηκε. Ζήτησε την παραίτησή μου. Αρνήθηκα.

Φαίνεται ότι δύο αρνήσεις κάνουν μιαν κατάφαση (της μεσοβασιλείας)· και μείναμε σε αυτήν.

Ακολούθησαν έντονες συζητήσεις και θυελλώδεις διαβουλεύσεις όλων με όλους (συνηθίζεται αυτό στην «Ε»), αποδραματοποιήθηκαν ορισμένα πράγματα και εις ό,τι με αφορούσε η απαίτηση για παραίτηση και η ανταπαίτηση για απόλυση ανακλήθηκαν αμοιβαίως, αφήνοντας στον καιρό και τη σκέψη την ίαση ή τον χωρισμό των πραγμάτων και των προσώπων.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2009 με κάλεσε ο κ. Τσίπρας στο τηλέφωνο και μου ανακοίνωσε ότι από ορισμένους συντρόφους του στον ΣΥΝ κι ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ ηγέρθησαν αίφνης ορισμένες αντιρρήσεις για την υποψηφιότητά μου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Θα το (ξανα)συζητούσαν στα όργανα! Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι θα περιμένω τι θα πουν τα όργανα.

Τα όργανα μίλησαν λίγο αργότερα και μου είπαν (ο κ. Θεωνάς εκ μέρους τους) αν θα μπορούσα να μπω σε μιαν άλλη θέση στο ψηφοδέλτιο, τους ευχαρίστησα και αρνήθηκα. Υποψήφιος με το ζόρι, ή υποψήφιος που θα έκανε ζημιά στον αγώνα τους, ή υποψήφιος απότοκο ενός ακόμη συμβιβασμού (ποίων με ποίους;) δεν ήθελα να γίνω.

Τα ίδια είπα και τον κ. Αλέξη Τσίπρα που με πήρε αμέσως μετά τηλέφωνο. Τον ευχαρίστησα για την τιμή που μου έκαμε με αυτήν του την πρόταση, η οποία όμως, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν είχε την καθολική αποδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως απαιτείται σε αυτές τις περιστάσεις, και του ευχήθηκα καλόν αγώνα.

Κατόπιν όλων τούτων, αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες, θα φύγω άδειαν ολιγοήμερη προς κάθαρσιν αναγκαίαν (μια ψυχή την έχουμε, μην την μπαϊλντίζουμε) και θα επιστρέψω σύντομα στην παρέα μας.

Αν δεν βάλουν τα γέλια οι θεοί…

ΥΓ. Η εξαίρεσή μου από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι θεμιτή. Η προσπάθεια όμως, προκειμένου να αιτιολογηθεί αυτή η εξαίρεση, να σπιλωθεί από ορισμένους του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ η υπόληψή μου με την κατηγορία ότι είμαι «εθνικιστής» ή ότι ως εκλεγμένος βουλευτής θα μπορούσα να ψήφιζα θέσεις του ΚΚΕ ή του ΛΑΟΣ, είναι απλώς χυδαίες. Και συνιστούν ντροπή για αυτούς που τις υιοθέτησαν και τις αποδέχθηκαν.

Από τους κομμουνιστοφάγους Συνταγματάρχες στους εθνικιστοφάγους του ΣΥΡΙΖΑ 22/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , ,
comments closed
Ναυτίλος

‘Πολίτες’
«Οι Λιακό της νεοφιλελεύθερης αριστεράς. Πιστοποιητικά φρονημάτων ζητά το ΣΥΡΙΖΑ;»
19 Σεπτεμβρίου 2009

Η Ελλάδα έχει την ιδιαιτερότητα ο πολιτικός παραλογισμός να συνδυάζεται με την ιδεολογική δικτατορία της λεγόμενης ανανεωτικής αριστεράς, με το πρώτο να αποτελεί καρπό του δευτέρου. Κύριος εκφραστής και των δύο προαναφερομένων είναι ασφαλώς το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ένα κόμμα με αλλοπρόσαλλη πορεία και θέσεις που αφού κατάφερε να συλλέξει και περιχαρακώσει κόμματα, κομματίδια και αποκόμματα της άκρας αριστεράς σκαρφάλωσε στα γκάλοπ με τον άκρατο λαϊκισμό του στα θέματα της παιδείας (και ασφαλώς το σπρώξιμο των ΜΜΕ) στο 22% για να καταβαραθρωθεί μετά από λίγο καιρό στις ευρωεκλογές ύστερα από τις θέσεις που έλαβε για το κάψιμο της Αθήνας το Δεκέμβρη του 2008.

Όταν μάθαμε ότι ο γνωστός σκιτσογράφος της Ελευθεροτυπίας Στάθης θα συμπεριλαμβανόταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αρχικά εκπλαγήκαμε διότι ο Στάθης αν και δεδηλωμένος αριστερός είχε αποφύγει να εκφράσει προτίμηση προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα του χώρου, όπως εμμέσως πλην σαφώς κάνουν πάμπολλοι εργαζόμενοι στα έντυπα ΜΜΕ, και δεν είχε δείξει διάθεση να εμπλακεί ενεργά στη πολιτική. Την αρχική μας όμως έκπληξη ήρθε να συμπληρώσει μια δεύτερη, αυτή της απόρριψης του Στάθη από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως «εθνικιστή»!

Σύμφωνα με τα όσα κοινοποίησε ο ίδιος [‘Ελευθεροτυπία’, 18/09/2009] αλλά γράφτηκαν και σε εφημερίδες, η υποψηφιότητα του δεν έγινε δεκτή από αρκετές συνιστώσες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διότι θεωρήθηκε ότι ενδέχεται εάν εκλεγεί να υποστηρίξει θέσεις παραπλήσιες με αυτές του ΛΑ.Ο.Σ. και του ΚΚΕ. Για την ακρίβεια δε, οι πληροφορίες μιλούν για έγγραφο που κυκλοφόρησε εντός του κόμματος και κατηγορούσε τον υποψήφιο ως ακραίο και εθνικιστή. Το ερώτημα ασφαλώς που έρχεται στο νου του καθενός είναι τι το εθνικιστικό έχει εκφράσει ο Στάθης, ο οποίος πολλάκις έχει υπερασπιστεί το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. από τις επιθέσεις που έχει δεχθεί από το ΛΑ.Ο.Σ; Μήπως η κριτική του άποψη όσoν αφορά το σχέδιο Ανάν ήταν δείγμα εθνικισμού; Για τους yesmen του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. πιθανόν να είναι, αλλά ας μη ξεχνάμε πως το συγκεκριμένο σχέδιο απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία Ελλαδιτών και Κυπρίων ως ανεφάρμοστο και καταστροφικό. Μήπως η δεδηλωμένη απέχθεια του στην αμερικανική πολιτική στη περιοχή μας τον μετατρέπει ευθύς αμέσως σε ακροδεξιό πατριδοκάπηλο; Πιθανόν ναι να απαντούσαν στελέχη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. αλλά κατά παράδοση η αριστερά συνήθιζε να είναι αντιαμερικανική. Κανείς προφανώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς τις εγκεφαλικές διεργασίες των ατόμων που σύνταξαν το μυστηριώδες αυτό κείμενο. και προφανώς είναι αδύνατο εμείς να γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο τα στελέχη του ΣΥΝ είναι δέσμια των διαφόρων «συνιστωσών» που περιμάζεψαν από τα καφενεία και τα παγκάκια των Εξαρχείων και τους έδωσαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πολιτική οντότητα.

Το σίγουρο όμως είναι πως το ΣΥ.ΡΙΖ.Α πλέον πάσχει από μια πολιτική ψύχωση αντίστοιχη αυτής των μετεμφυλιακών κυβερνήσεων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμούνται πως η δεξιά της δεκαετίας του 50 και μετέπειτα η Χούντα των Συνταγματαρχών έβλεπαν παντού κομμουνιστές και αρκούσε ένα μονόστηλο κάποιου σε μια εφημερίδα ή δήλωση ότι οι συνθήκες διαβίωσης των εργατών χρειάζονται βελτίωση για να βαπτιστεί κομμουνιστής και εαμοβούλγαρος. Σήμερα οι κομμουνιστοφάγοι Συνταγματάρχες δεν υπάρχουν πλέον, αλλά τη θέση τους έχουν πάρει επάξια οι Εθνικιστοφάγοι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Για τους σύγχρονους εξ-αριστεράς ορμώμενους πάσχοντες αυτής της ιδιάζουσας πολιτικής ψύχωσης, οποιαδήποτε αναφορά στα εθνικά θέματα η οποία δεν στηλιτεύει την Ελλάδα και δεν υιοθετεί τις θέσεις του τουρκικού, σκοπιανού και οποιουδήποτε εχθρικού προς την Ελλάδα σωβινισμού, χαρακτηρίζεται εθνικιστική και ο εκφραστής της λούζεται με σωρεία επιθέτων όπως «φασίστας», «πατριδοκάπηλος», «εθνικιστής», «ακραίος».

Το γεγονός πως θύμα αυτής της αντίληψης έφτασε να γίνει και ένας συνειδητός αριστερός και υπερασπιστής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. δε θα πρέπει να παραξενεύει και κυρίως δε θα πρέπει να στεναχωρεί και τον ίδιο τον Στάθη. Είτε θέλει να το παραδεχθεί είτε όχι, για τη κατάντια της ανανεωτικής ή εκσυγχρονιστικής ή ρεβιζιονιστικής η όπως θέλετε πες τε την αριστεράς ευθύνεται και αυτός καθώς πολιτικά βρίσκεται σε αυτό το χώρο και η γραφίδα του έπρεπε να είναι πιο δραστήρια στο καυτηριασμό αντίστοιχων φαινομένων.

Εν κατακλείδι ας ευχηθούμε στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. περαστικά (αν και δε θα στοιχηματίζαμε για τη γρήγορη ανάρρωση του αφού αντιδράσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό του πλέον) και στο Στάθη να θυμίσουμε τη παλιά παροιμία… όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα…

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Ελευθεροτυπία’
«ιμάμ μπαϊλντί»
18 Σεπτεμβρίου 2009
Στάθης Σ.

Για να είμαι όπως πάντα καθαρός. Προς τις αναγνώστριες και τους αναγνώστες. Τους μόνους προς τους οποίους αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω εξηγήσεις και να απολογούμαι.

Την Κυριακή 6.ΙΧ.2009 ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση μεταξύ μας, μου ζήτησε να τεθώ επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησα μεγάλη την τιμή, αλλά και την ευθύνη κι ως εκ τούτου του αντιπρότεινα να μπω στο ψηφοδέλτιο μεν, αλλά στην τελευταία θέση δε. Ο κ. Τσίπρας δεν το δέχθηκε, επέμεινε στην πρότασή του. Μου ζήτησε να το σκεφτώ και να έχουμε νέα επικοινωνία.

Ακολούθως, ως όφειλα εκ της φύσεως της δουλειάς μου, ενημέρωσα τον διευθυντή και τον εκδότη της «Ε» για την πρόταση αυτή. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας δεν ήταν πρόβλημα -άλλωστε είχα συμμετάσχει ξανά στις εκλογές του 2004 στην τελευταία θέση- όμως η πρώτη θέση ήταν. Η άποψη του εκδότη της «Ε» ήταν πως η ένταξη σε πιθανόν εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο θα ακύρωνε την ανεξαρτησία της γνώμης μου ως σκιτσογράφου και σχολιαστή. Σεβαστή.

Η άποψη η δική μου ήταν και είναι ότι ουδέποτε είχα γνώμη ανεξάρτητη απ’ την ιδεολογία μου. Η οποία ιδεολογία φανερά και διαρκώς όλα αυτά τα χρόνια διαπερνά και τα σκίτσα και τα σχόλιά μου, καθώς καλά γνωρίζετε όλοι σας, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με όσα λέω και κάνω.

Στη συνέχεια μίλησα με λίγους εκλεκτούς ανθρώπους που όλοι με παρότρυναν να δεχθώ την πρόταση του κ. Τσίπρα -μεταπείσθηκα και τη δέχθηκα. Ενημέρωσα τον Αλέξη και χάρηκε, ενημέρωσα και τον εκδότη της «Ε» και προβληματίσθηκε. Επανέθεσε το θέμα του ασυμβίβαστου βουλευτή – σκιτσογράφου σε μια εφημερίδα που θέλει να είναι ανεξάρτητη από τις κομματικές εξαρτήσεις των εργαζομένων σε αυτή. Αποψη σεβαστή (παρ’ ότι τέτοιαν εξάρτηση εις ό,τι με αφορά δεν έβλεπα) και ζήτησα από τον κ. Τεγόπουλο την απόλυσή μου. Δεν την αρνήθηκε, αλλά και δεν προχώρησε σε αυτήν. Μείναμε με τις σκέψεις μας.

Τη Δευτέρα 7.ΙΧ.2009 ενημέρωσα την κυρία Μάνια Τεγοπούλου για την υποψηφιότητά μου περί την οποίαν δεν εξέφρασε αντίρρηση. Ομως το βράδυ της ίδιας ημέρας με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να αποσυρθώ από επικεφαλής υποψήφιος. Αρνήθηκα.

Στη συνέχεια μού ζήτησε την παραίτησή μου αν εκλεγώ, αλλά επίσης την παραίτησή μου κι αν δεν εκλεγώ, διότι η ανεξαρτησία της γνώμης μου θα έχει και στη μια περίπτωση και την άλλη τρωθεί. Αρνήθηκα. Διότι η ανεξαρτησία της γνώμης μου πριν από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά και για πάντα θα είναι συνάρτηση της ιδεολογίας μου – όπως πιστεύω ότι συμβαίνει με όλους τους πολίτες. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Τεγοπούλου την απόλυσή μου. Αρνήθηκε. Ζήτησε την παραίτησή μου. Αρνήθηκα.

Φαίνεται ότι δύο αρνήσεις κάνουν μιαν κατάφαση (της μεσοβασιλείας)· και μείναμε σε αυτήν.

Ακολούθησαν έντονες συζητήσεις και θυελλώδεις διαβουλεύσεις όλων με όλους (συνηθίζεται αυτό στην «Ε»), αποδραματοποιήθηκαν ορισμένα πράγματα και εις ό,τι με αφορούσε η απαίτηση για παραίτηση και η ανταπαίτηση για απόλυση ανακλήθηκαν αμοιβαίως, αφήνοντας στον καιρό και τη σκέψη την ίαση ή τον χωρισμό των πραγμάτων και των προσώπων.

Το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2009 με κάλεσε ο κ. Τσίπρας στο τηλέφωνο και μου ανακοίνωσε ότι από ορισμένους συντρόφους του στον ΣΥΝ κι ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ ηγέρθησαν αίφνης ορισμένες αντιρρήσεις για την υποψηφιότητά μου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Θα το (ξανα)συζητούσαν στα όργανα! Τον ευχαρίστησα και του είπα ότι θα περιμένω τι θα πουν τα όργανα.

Τα όργανα μίλησαν λίγο αργότερα και μου είπαν (ο κ. Θεωνάς εκ μέρους τους) αν θα μπορούσα να μπω σε μιαν άλλη θέση στο ψηφοδέλτιο, τους ευχαρίστησα και αρνήθηκα. Υποψήφιος με το ζόρι, ή υποψήφιος που θα έκανε ζημιά στον αγώνα τους, ή υποψήφιος απότοκο ενός ακόμη συμβιβασμού (ποίων με ποίους;) δεν ήθελα να γίνω.

Τα ίδια είπα και τον κ. Αλέξη Τσίπρα που με πήρε αμέσως μετά τηλέφωνο. Τον ευχαρίστησα για την τιμή που μου έκαμε με αυτήν του την πρόταση, η οποία όμως, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν είχε την καθολική αποδοχή στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως απαιτείται σε αυτές τις περιστάσεις, και του ευχήθηκα καλόν αγώνα.

Κατόπιν όλων τούτων, αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες, θα φύγω άδειαν ολιγοήμερη προς κάθαρσιν αναγκαίαν (μια ψυχή την έχουμε, μην την μπαϊλντίζουμε) και θα επιστρέψω σύντομα στην παρέα μας.

Αν δεν βάλουν τα γέλια οι θεοί…

ΥΓ. Η εξαίρεσή μου από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι θεμιτή. Η προσπάθεια όμως, προκειμένου να αιτιολογηθεί αυτή η εξαίρεση, να σπιλωθεί από ορισμένους του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ η υπόληψή μου με την κατηγορία ότι είμαι «εθνικιστής» ή ότι ως εκλεγμένος βουλευτής θα μπορούσα να ψήφιζα θέσεις του ΚΚΕ ή του ΛΑΟΣ, είναι απλώς χυδαίες. Και συνιστούν ντροπή για αυτούς που τις υιοθέτησαν και τις αποδέχθηκαν.

Μια απάντηση στους «μη εθνικιστές» της «λύσης» 21/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΥΠΟΒΟΛΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , , ,
comments closed

Σχόλιο Σ.Ο.: Το άρθρο του κ. Ηγουμενίδη αναμασά τις απόψεις των λεγόμενων «αντεθνικιστών» και των υποστηρικτών μιας «λύσης χθες». Αυτό τελικά αποδεικνύεται παγίδα, αφού αυτοεγκλωβίζονται στο σύνθημά τους και οδηγούνται στην αποδοχή οποιουδήποτε σχεδίου τους παρουσιάσουν οι ξένοι!

Οι ''φίλοι της λύσης'' [πηγή: http://www.eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Ερετικό Ιστολόγιο’
«Σχολιάζοντας ένα σχόλιο»
20 Σεπτεμβρίου 2009
Ευαγόρας Γονέμης

Έχει πολλές φορές ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναγιγνώσκεις τα σχόλια των διαφωνούντων με σένα. Κάποτε, ω του θαύματος, εκκινώντας από εντελώς διαφορετικά μονοπάτια και σκέψεις καταλήγεις έκπληκτος ενώπιον μιας σαγηνευτικής συμφωνίας απόψεων. Άλλοτε, και συνήθως αυτό συμβαίνει, βρίσκεσαι ενώπιον μιας ακόμη ασυμφωνίας, σχεδόν προκαθορισμένης από τα ιδεολογικά μονοπάτια απ’ όπου εκκινήσατε.

Ένα παράδειγμα της δεύτερης περίπτωσης θα σχολιάσουμε. Διαβάσαμε το άρθρο του Λούη Ηγουμενίδη (Πολίτης, 20/9/2009), κατά καιρούς πλησίον των ΕΔΗ, του Κληρίδη, του Θεμιστοκλέους και του Χριστόφια. Εκείνο φυσικά που καθορίζει την πολιτική του στάση είναι η προτίμησή του σε μια «λύση χθες», κατά την προσφιλή έκφραση του πρώην προέδρου Βασιλείου. Το τραγικό σφάλμα είναι ότι αυτή η υποτιθέμενη λύση θα φέρει μόνο τη διάλυση αφού δεν έχει καμία σοβαρή πιθανότητα να επιζήσει και να ανθοφορήσει για αμφότερες τις αντιμαχόμενες εθνότητες του νησιού: Έλληνες και Τούρκους. Θεωρούμε ότι τελικά ο εγκλωβισμός στο σύνθημα της «λύσης χθες» οδηγεί τους ανθρώπους στην αποδοχή οτιδήποτε κι αν τους προσφέρουν με την ταμπέλα της λύσης!

Οι κύριες αφορμές που ασχολούμαστε είναι δύο σημεία του άρθρου:

(α) «Όλοι γνωρίζουν και εντός και εκτός Κύπρου, ότι την απόφαση θα την πάρουν τα κόμματα. Οι Κύπριοι δεν ενεργούν έξω από τις υποδείξεις των κομμάτων τους. […] Ας αξιοποιήσουν επιτέλους και τις υποδείξεις του διεθνούς παράγοντα.»

(β) «Δεν βρισκόμαστε σε εποχές που τις ιστορικές εξελίξεις τις καθόριζαν τα φυλετικά πάθη και τα εθνικιστικά μίση, ούτε τα μικροσυμφέροντα των τριτοκοσμικών φυλάρχων. Η παγκόσμια κοινότητα βλέπει την Κύπρο με τις πραγματικές της διαστάσεις και δεν ιδρώνει τ’ αφτί κανενός αν θα λυθεί το πρόβλημά μας δίκαια ή άδικα. Εμείς θα πληρώσουμε τη νύφη στο τέλος και το τίμημα θα είναι βαρύτατο.»

Ξεκινώντας από το πρώτο, μήπως το κάλεσμα να ακούσουν οι πολιτικοί μας τις ξένες υποδείξεις είναι απλώς μια υπόδειξη να γίνουν τα καλά παιδιά των ξένων εναρμονιζόμενοι με τα συμφέροντά τους; Εάν όχι, πώς αλλιώς να το συλλάβουμε; Και τι το ήθελε εκείνο το συμπέρασμα ότι οι Κύπριοι θα ακολουθήσουν ως πρόβατα επί σφαγήν τις αποφάσεις του τάδε ή του δείνα κόμματος; Τελικά τίποτα δεν έχουν καταλάβει από το 2004!

Πάντως, αυτή είναι και η νοοτροπία όλων των δήθεν δημοκρατών: αποφασίζομεν και διατάζομεν. Οι άλλοι απλώς υποχρεούστε να ακολουθήσετε και να συναινέσετε! Έτσι δεν επικρίνεται η εν κρυπτώ και παραβύστω διαπραγμάτευση του μέλλοντός μας, ούτε οι αδικαιολόγητες υποχωρήσεις του Χριστόφια. Οι ηγεσίες του ΔΗΣΑΚΕΛ πρέπει πάση θυσία να συνεργαστούν -επιτέλους!- για να υπερψηφιστεί το Σχέδιο Ανάν! Το ότι, έτσι ή αλλιώς, το 76% του λαού πριν από μόλις 5 χρόνια καταψήφισε το σχέδιο είναι ψιλά γράμματα για τον Ηγουμενίδη και τον κάθε μη εθνικιστή και μη φασίστα κύριο Ηγουμενίδη!

Θα κατακριθούν έντονα οι κακοί «απορριπτικοί», αυτοί που δεν θέλουν τη Δ.Δ. Ομοσπονδία κι επιθυμούν τάχα τη διχοτόμηση. Ακόμη κι αν όλα αυτά ισχύουν (όλοι πλην ΔΗΣΑΚΕΛ είναι δηλ. απορριπτικοί, αντιομοσπονδιακοί και διχοτομικοί), δεν μας εξήγησε πώς οδηγηθήκαμε εδώ. Μήπως οι εξυφαινόμενες συμφωνίες και σχέδια που μόνο την καταστροφή και την περιστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας απεργάζονται; Μήπως έτσι δικαιολογείται ο κατά Ηγουμενίδην αρνητισμός τους; Λέω εγώ, μήπως;

Ο Ανάν στηρίζει το ΝΑΙ [πηγή: http://www.eretiko-istologio.blogspot.com]

Το δεύτερο τραγελαφικό σημείο είναι η επίκληση στη νέα εποχή που ξεπερνά τα εθνικιστικά μίση και τα μικροσυμφέροντα των τριτοκοσμικών φυλάρχων. Ανταπαντούμε: στη νέα εποχή πρέπει μήπως να δημιουργούνται νέα κράτη και προπαντός νέα έθνη απλώς και μόνο για να διατελούν υποτελή στα μεγαλοσυμφέροντα των πλανηταρχών; Όταν κατά παραδοχή του «δεν ιδρώνει το αφτί κανενός [ενν. ξένου] αν θα λυθεί το πρόβλημά μας δίκαια ή άδικα» η εισήγησή του είναι να γίνουμε πειθήνια όργανά τους συμβάλλοντας στην καταστροφή μας; Τελικά μόνο τους ξένους πρέπει να εξυπηρετούμε;

Αλλά ας το δούμε κι από άλλη άποψη: η διχοτόμηση της Κύπρου, η νομιμοποίηση της εισβολής και της κατοχής, η παραμονή του τουρκικού στρατού, η μονιμοποίηση των εποίκων και η διαγραφή των δικαιωμάτων μας θα αποδείξει επιτέλους στους «ορκισμένους εχθρούς του εθνικισμού» ότι έχουν εκλείψει τα εθνικιστικά μίση; Κι αν ναι για την πλευρά μας, τι γίνεται με την άλλη πλευρά;

Τι σόι μη εθνικιστής είναι αυτός που δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα του πρόσφυγα να επιστρέψει στο σπίτι του; Τι σόι μη φυλετικά πάθη τον εμποδίζουν από το να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί το 18% να εξισώνεται με το 82% και να το εγκλωβίζει συνεχώς σε αδιέξοδα; Όταν ψάχνει για φασίστες μήπως πρέπει να κοιτάζει αλλού κι όχι σε μας; Και τέλος μήπως κινδυνεύει να γίνει κι ο ίδιος ρατσιστής, ρατσιστής κατά των Ελλήνων, αφού δεν τον νοιάζει η φασιστική συμπεριφορά των άλλων… «Κυπρίων» (εποίκων ή Τ/κ μάλλον δεν έχει για κείνο σημασία!);!

Υ/Γ. (ι) Είναι εκπληκτικό πως ακόμη και με τόσο μεγάλους ρυθμούς γεννητικότητας οι Τούρκοι δεν επιθυμούν τη θεμελίωση μιας πραγματικής Δημοκρατίας, την οποία πιθανώς θα μπορούσαν να αλώσουν πληθυσμιακά με σταδιακή αύξηση του πληθυσμού τους, αλλά προτιμούν τη σιγουριά της ρατσιστικής Ομοσπονδίας! Άλλωστε έτσι θα διασφαλιστεί ένας νόμιμος Τουρκικός βορράς (με βάση τις ποσοστώσεις, αλλά και την πάγια τουρκική πολιτική των διώξεων) και ένας μεικτός νότος, εγκλωβισμένος τελικά στη θέληση της ισχυρής γείτονος Τουρκίας.
(ιι) Ας μας συγχωρέσει ο κ. Ηγουμενίδης, δεν απευθυνόμαστε μόνο σ’ αυτόν. Αναφερόμαστε στον κάθε κύριο Ηγουμενίδη. Εξάλλου, παρόμοιες κενολογίες υπέρ ενός οιουδήποτε κλεισίματος του Κυπριακού γράφονται πληθώρα στον Πολίτη και τις λοιπές φιλοανανικές εφημερίδες.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Πολίτης’
«Οι «δυο σχολές» στο προσκήνιο…»
20 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 15
Λούης Ηγουμενίδης, στήλη ‘Εν πλω’

Αχρείαστες αποδείχθηκαν οι πολυήμερες συνεδριάσεις του εθνικού συμβουλίου, αφού εκείνο που επαναβεβαιώθηκε ήταν η επάνοδος στο προσκήνιο των δυο σχολών σκέψης, που συγκρούονται για τη μορφή λύσης του Κυπριακού. Οι απορριπτικοί επανέλαβαν, μετά φορτικότητας, την εμμονή τους σε απόρριψη της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και οι ρεαλιστές προσπάθησαν, με διάφορες παραλλαγές προτάσεων, να κερδίσουν την ανοχή των άλλων για συνέχιση των συνομιλιών, με την ελπίδα οι αντικειμενικές εξελίξεις να τους υποχρεώσουν να υποχωρήσουν προς ένα συμβιβασμό, που οι συνθήκες τον επιβάλλουν κάθε φορά και οδυνηρότερο.

Τα όσα ανακοινώθηκαν ήταν προϊόν αμηχανίας και αποφυγής ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, φυλάγοντας ο καθένας τις προσδοκίες του να κυβερνήσει, με την ανοχή των άλλων, αφού εξασφαλίζουν όλοι την επικίνδυνη στασιμότητα, που μας έφερε στο κατώφλι της διχοτόμησης. Η κάθε σχολή φρόντισε να διαρρεύσει διαστρεβλωμένες τις απόψεις της άλλης, για να φανατίσει τους οπαδούς της και όλοι μαζί τόνισαν την αδιαλλαξία της Άγκυρας, που είναι ο βασικός υπεύθυνος της μη λύσης… Ακόμα έριξαν στάχτη στα μάτια του λαού, οι μεν απορριπτικοί μη καταδικάζοντας την ομοσπονδία απροκάλυπτα, οι δε ρεαλιστές αποδίδοντας εύσημα πατριωτισμού στους άλλους για να διατηρούν το στάτους κβο… Όμως οι μεν απορριπτικοί δεν έκρυψαν τη δυσφορία τους όταν ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε για προσήλωση στο στόχο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στην εκδήλωση για τη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη, με παγερή σιωπή, ενώ χειροκροτούσαν έξαλλα τα περί εισβολής-κατοχής και συνεχιζόμενης τουρκικής αδιαλλαξίας…, οι δε ρεαλιστές δεν έκρυβαν τη δυσφορία τους για τη στάση των απορριπτικών και τους φόβους τους για το πού μας οδηγεί ο εθνικιστικός φανατισμός. Έτσι και η συνόψιση Χριστόφια που αναμενόταν στο εθνικό συμβούλιο της Παρασκευής, μετά το κατευναστικό δείπνο στο Κελλάκι, θα είναι μία από τα ίδια της «σούπας» των αοριστιών και της υπεκφυγής, που μας σερβίρουν για τόσες δεκαετίες… Και συ λαέ προδομένε ελπίζεις…

Και για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, οι μεν απορριπτικοί του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ, του ΕΥΡΩΚΟ, των Οικολόγων και άλλοι, υπόλοιπα των μεγάλων κομμάτων, δεν θέλουν τη λύση της ομοσπονδίας που είναι ρεαλιστικά εφικτή, οι δε ρεαλιστές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ δεν φαίνονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν στη ρήξη με τους απορριπτικούς και να συνεργαστούν για τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τέτοια υπέρβαση φαντάζει, προς το παρόν, ανέφικτη. Ο Τάσσος Παπαδόπουλος ηγήθηκε των απορριπτικών, ο Χριστόφιας θα ηγηθεί των δυνάμεων του ρεαλισμού για τη λύση;

Όλοι γνωρίζουν και εντός και εκτός Κύπρου, ότι την απόφαση θα την πάρουν τα κόμματα. Οι Κύπριοι δεν ενεργούν έξω από τις υποδείξεις των κομμάτων τους. Και το 2004, αν το ΑΚΕΛ ψήφιζε ΝΑΙ, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα ήταν διαφορετικό. Και τώρα, αν το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ ταχθούν υπέρ της λύσης, ό,τι και να κάνουν οι απορριπτικοί το αποτέλεσμα θα το καθορίσουν τα μεγάλα κόμματα. Γι’ αυτό και δεν μπορούν άλλο να υπεκφεύγουν. Ή συνεργάζονται και καλούν το λαό να πει ΝΑΙ στη λύση ή επιλέγουν την καρέκλα της εξουσίας και αφήνουν τον τόπο να οδηγηθεί στη διχοτόμηση. Μέση λύση δεν υπάρχει…

Ας αξιοποιήσουν επιτέλους και τις υποδείξεις του διεθνούς παράγοντα. Ας αφήσουν την καραμέλα της συνωμοσιολογίας και ας δουν σοβαρά ποιες θα είναι οι συνέπειες αν αγνοήσουμε τις προσδοκίες του ΟΗΕ, της ΕΕ και τόσων άλλων που αναμένουν να δουν το Κυπριακό να λύεται και να ανοίγει ο δρόμος της ειρήνης και της συνεργασίας στην περιοχή μας. Δεν βρισκόμαστε σε εποχές που τις ιστορικές εξελίξεις τις καθόριζαν τα φυλετικά πάθη και τα εθνικιστικά μίση, ούτε τα μικροσυμφέροντα των τριτοκοσμικών φυλάρχων. Η παγκόσμια κοινότητα βλέπει την Κύπρο με τις πραγματικές της διαστάσεις και δεν ιδρώνει τ’ αφτί κανενός αν θα λυθεί το πρόβλημά μας δίκαια ή άδικα. Εμείς θα πληρώσουμε τη νύφη στο τέλος και το τίμημα θα είναι βαρύτατο…

Είμαστε Έλληνες! Δεν καρτερούμε τίποτα… (η συνέχεια) 18/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Tags: , , ,
comments closed
[πηγή φωτογραφίας: eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Ερετικό Ιστολόγιο’
«Είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ! Δεν καρτερούμε τίποτα…»
16 Σεπτεμβρίου 2009
Ευαγόρας Γονέμης

Επανερχόμαστε στο ζήτημα δήλωσης «κοινότητας» (Κυπριακής ή Τουρκικής!) από τους μαθητές με την υπογραφή των γονέων τους και υπό την εποπτεία του σχολείου, μόλις μία ημέρα μετά την αρχική μας ανάρτηση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος, μετά το δημοσίευμά του έχει αποσυρθεί το εν λόγω ερωτηματολόγιο και να αντικατασταθεί με άλλο διορθωμένο.

Ωστόσο, αντί χαράς και αγαλλίασης, το άρθρο μας γέμισε περισσότερα ερωτηματικά και αγωνία! Πώς είναι δυνατόν να το είχαν δει τόσοι «αρμόδιοι» και να το είχαν υπογράψει τόσοι γονείς αδιαμαρτύρητα; (Εξαιρούνται φυσικά όσοι αρνήθηκαν ή όσοι δήλωναν «κοινότητα: άλλη» και μετά σημείωναν: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ»!) Πού πάει και η ευθύνη των διευθυντών στις περιπτώσεις που οι καθηγητές είχαν επισημάνει το πρόβλημα; Υπηρετούν την παιδεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κύπρου (κατά παραχώρησιν της οποίας ιδρύθηκε το Υπουργείο Παιδείας), ναι ή όχι; Όσο για τη δικαιολογία για κάποιο «λάθος» μιας εταιρείας, μας πέφτει λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε έχοντας τέτοιους κυβερνώντες. (Εκτός κι αν όλες οι εταιρείες που συμβάλλονται με το δημόσιο είναι πλέον παραρτήματα του ΑΚΕΛ λτδ!)

Καχυποψία, το παραδεχόμαστε! Μήπως μας άφησαν κάτι άλλο να υποψιαζόμαστε; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα: Ας μας αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν ανθέλληνες στον κυβερνώντα χώρο!

Υ/Γ. Στο μέλλον, οι ιστορικοί θα αναφέρονται στο ΑΚΕΛικό βελούδινο πραξικόπημα στην Κύπρο:
α) Χωρίς να σπάσει μύτη κατέλυσαν το σύνταγμα αρνούμενοι την ελληνικότητα στην -συνταγματικά κατοχυρωμένη- «ΕΛΛΗΝΙΚΗ κοινότητα» της Δημοκρατίας.
β) Χωρίς να γίνει μια απεργία διέλυσαν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων της Κύπρου.
γ) Χωρίς να παραιτηθεί κανείς από τη συγκυβέρνηση οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτοδιάλυση και αλλαγή του πολιτεύματός της

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Οιαδήποτε υπόνοια ή ενδόμυχη επιθυμία για επαναφορά του αιτήματος για Ένωση με την Ελλάδα διώκεται ποινικώς από το καθεστώς!).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[πηγή φωτογραφίας: eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Φιλελεύθερος’
«Συγγνώμη, λάθος ερωτηματολόγιο»
17 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 2ο
Χριστίνα Κυριακίδου

Διορθώθηκε το επίμαχο έντυπο που δόθηκε στους μαθητές

Πέρασε από Σχολικές Εφορείες. Το είδαν διευθυντές σχολείων. Το διάβασαν καθηγητές. Μαθητές το συμπλήρωσαν και γονείς το υπέγραψαν. Σε κανέναν όμως, δεν κίνησε έστω την περιέργεια το γεγονός ότι οι μαθητές καλούνταν να δηλώσουν εάν ανήκουν στην «κυπριακή» ή «τουρκική» κοινότητα. Κανένας δεν μίλησε και κανείς δεν θεώρησε δική του αρμοδιότητα να διορθώσει το σχετικό έντυπο, που όπως αποδείχτηκε στην πορεία ήταν απλά λανθασμένο. Μετά από μια μικρή έρευνα του «Φ» διαπιστώσαμε ότι το ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε από την εταιρεία που ανέλαβε -μετά από οδηγίες του υπουργείου Παιδεία – τη μηχανογράφηση των Σχολικών Εφορειών.

Σε δηλώσεις του, ο διευθυντής της εταιρείας SSΜ Στέλιος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι το επίμαχο έντυπο ήταν ένα από τα δείγματα που στάληκαν στις Εφορείες από τα πολλά που διαθέτει το πρόγραμμα της εταιρείας για την περισυλλογή στοιχείων. Το συγκεκριμένο, πρόσθεσε, δεν ήταν το τελικό. Τόνισε μάλιστα, ότι το λάθος είχε εντοπιστεί και ότι προχθές στάληκε διορθωμένο στις περισσότερες Σχολικές Εφορείες. Ειδικότερα, το σημείο που γινόταν αναφορά για επιλογή «κοινότητας» και δίδονταν οι επιλογές: 1) Κυπριακή, 2) Τουρκική, 3) Αρμένιος Κύπριος, 4) Μαρωνίτης Κύπριος, 5) Λατίνος Κύπριος, 6) Αλλοδαπός διορθώθηκε και αντικαταστάθηκε με τον όρο «καταγωγή» και τις επιλογές 1) Ελληνοκύπριος, 2) Τουρκοκύπριος κ.λπ.

Με εξαίρεση ορισμένους γονείς οι οποίοι αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το λανθασμένο ερωτηματολόγιο, άλλοι το υπέγραψαν ήδη. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι κανένας καθηγητής ή διευθυντής σχολείου δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει κάποιον για το λάθος. Κι αυτό παρά το ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν στην πορεία ότι είχαν επισημάνει εξαρχής το επίμαχο σημείο αλλά θεώρησαν ότι ήταν δική τους ευθύνη να το διορθώσουν. Να σημειωθεί ότι το έντυπο είχε φτάσει σε αρκετά σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, καθώς επίσης και της Λευκωσίας και διανεμήθηκε από διδάσκοντες στα παιδιά.

Είμαστε Έλληνες! Δεν καρτερούμε τίποτα… (η συνέχεια) 18/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
Tags: , , ,
comments closed
[πηγή φωτογραφίας: eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Ερετικό Ιστολόγιο’
«Είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ! Δεν καρτερούμε τίποτα…»
16 Σεπτεμβρίου 2009
Ευαγόρας Γονέμης

Επανερχόμαστε στο ζήτημα δήλωσης «κοινότητας» (Κυπριακής ή Τουρκικής!) από τους μαθητές με την υπογραφή των γονέων τους και υπό την εποπτεία του σχολείου, μόλις μία ημέρα μετά την αρχική μας ανάρτηση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος, μετά το δημοσίευμά του έχει αποσυρθεί το εν λόγω ερωτηματολόγιο και να αντικατασταθεί με άλλο διορθωμένο.

Ωστόσο, αντί χαράς και αγαλλίασης, το άρθρο μας γέμισε περισσότερα ερωτηματικά και αγωνία! Πώς είναι δυνατόν να το είχαν δει τόσοι «αρμόδιοι» και να το είχαν υπογράψει τόσοι γονείς αδιαμαρτύρητα; (Εξαιρούνται φυσικά όσοι αρνήθηκαν ή όσοι δήλωναν «κοινότητα: άλλη» και μετά σημείωναν: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ»!) Πού πάει και η ευθύνη των διευθυντών στις περιπτώσεις που οι καθηγητές είχαν επισημάνει το πρόβλημα; Υπηρετούν την παιδεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Κύπρου (κατά παραχώρησιν της οποίας ιδρύθηκε το Υπουργείο Παιδείας), ναι ή όχι; Όσο για τη δικαιολογία για κάποιο «λάθος» μιας εταιρείας, μας πέφτει λίγο δύσκολο να το πιστέψουμε έχοντας τέτοιους κυβερνώντες. (Εκτός κι αν όλες οι εταιρείες που συμβάλλονται με το δημόσιο είναι πλέον παραρτήματα του ΑΚΕΛ λτδ!)

Καχυποψία, το παραδεχόμαστε! Μήπως μας άφησαν κάτι άλλο να υποψιαζόμαστε; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα: Ας μας αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν ανθέλληνες στον κυβερνώντα χώρο!

Υ/Γ. Στο μέλλον, οι ιστορικοί θα αναφέρονται στο ΑΚΕΛικό βελούδινο πραξικόπημα στην Κύπρο:
α) Χωρίς να σπάσει μύτη κατέλυσαν το σύνταγμα αρνούμενοι την ελληνικότητα στην -συνταγματικά κατοχυρωμένη- «ΕΛΛΗΝΙΚΗ κοινότητα» της Δημοκρατίας.
β) Χωρίς να γίνει μια απεργία διέλυσαν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων της Κύπρου.
γ) Χωρίς να παραιτηθεί κανείς από τη συγκυβέρνηση οδήγησαν την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτοδιάλυση και αλλαγή του πολιτεύματός της

(ΠΡΟΣΟΧΗ! Οιαδήποτε υπόνοια ή ενδόμυχη επιθυμία για επαναφορά του αιτήματος για Ένωση με την Ελλάδα διώκεται ποινικώς από το καθεστώς!).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[πηγή φωτογραφίας: eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Φιλελεύθερος’
«Συγγνώμη, λάθος ερωτηματολόγιο»
17 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 2ο
Χριστίνα Κυριακίδου

Διορθώθηκε το επίμαχο έντυπο που δόθηκε στους μαθητές

Πέρασε από Σχολικές Εφορείες. Το είδαν διευθυντές σχολείων. Το διάβασαν καθηγητές. Μαθητές το συμπλήρωσαν και γονείς το υπέγραψαν. Σε κανέναν όμως, δεν κίνησε έστω την περιέργεια το γεγονός ότι οι μαθητές καλούνταν να δηλώσουν εάν ανήκουν στην «κυπριακή» ή «τουρκική» κοινότητα. Κανένας δεν μίλησε και κανείς δεν θεώρησε δική του αρμοδιότητα να διορθώσει το σχετικό έντυπο, που όπως αποδείχτηκε στην πορεία ήταν απλά λανθασμένο. Μετά από μια μικρή έρευνα του «Φ» διαπιστώσαμε ότι το ερωτηματολόγιο ετοιμάστηκε από την εταιρεία που ανέλαβε -μετά από οδηγίες του υπουργείου Παιδεία – τη μηχανογράφηση των Σχολικών Εφορειών.

Σε δηλώσεις του, ο διευθυντής της εταιρείας SSΜ Στέλιος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι το επίμαχο έντυπο ήταν ένα από τα δείγματα που στάληκαν στις Εφορείες από τα πολλά που διαθέτει το πρόγραμμα της εταιρείας για την περισυλλογή στοιχείων. Το συγκεκριμένο, πρόσθεσε, δεν ήταν το τελικό. Τόνισε μάλιστα, ότι το λάθος είχε εντοπιστεί και ότι προχθές στάληκε διορθωμένο στις περισσότερες Σχολικές Εφορείες. Ειδικότερα, το σημείο που γινόταν αναφορά για επιλογή «κοινότητας» και δίδονταν οι επιλογές: 1) Κυπριακή, 2) Τουρκική, 3) Αρμένιος Κύπριος, 4) Μαρωνίτης Κύπριος, 5) Λατίνος Κύπριος, 6) Αλλοδαπός διορθώθηκε και αντικαταστάθηκε με τον όρο «καταγωγή» και τις επιλογές 1) Ελληνοκύπριος, 2) Τουρκοκύπριος κ.λπ.

Με εξαίρεση ορισμένους γονείς οι οποίοι αρνήθηκαν να συμπληρώσουν το λανθασμένο ερωτηματολόγιο, άλλοι το υπέγραψαν ήδη. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι κανένας καθηγητής ή διευθυντής σχολείου δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει κάποιον για το λάθος. Κι αυτό παρά το ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί παραδέχτηκαν στην πορεία ότι είχαν επισημάνει εξαρχής το επίμαχο σημείο αλλά θεώρησαν ότι ήταν δική τους ευθύνη να το διορθώσουν. Να σημειωθεί ότι το έντυπο είχε φτάσει σε αρκετά σχολεία της επαρχίας Λεμεσού, καθώς επίσης και της Λευκωσίας και διανεμήθηκε από διδάσκοντες στα παιδιά.

Είμαστε Έλληνες! Δεν καρτερούμε τίποτα… 17/09/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΥΠΟΒΟΛΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , ,
comments closed
Είμαστε Έλληνες! [πηγή εικόνας: eretiko-istologio.blogspot.com]

‘Ερετικό Ιστολόγιο’
«Είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ! Δεν καρτερούμε τίποτα…»
16 Σεπτεμβρίου 2009
Ευαγόρας Γονέμης

Δεν ξέρουμε ποιου το αρρωστημένο μυαλό συνέταξε αυτό το έγγραφο. Μας θύμισε εκείνη την κουβέντα κάποιου κατοίκου των κατεχομένων (εποίκου ή Τ/κ, ένας Ταλάτ ξέρει!) στη γνωστή εκπομπή «Biz-Εμείς» του ΡΙΚ. Το θέμα της ερώτησης μου διαφεύγει. Μου έμεινε όμως καρφωμένη στη μνήμη μου η φράση του «εμείς οι Τούρκοι και εσείς οι Κύπριοι»!

Τότε με κάποιο μειδίαμα είχα σκεφτεί πως «να! ακόμη κι αυτοί το παραδέχονται πως αυτή η γη δεν τους θέλει, δεν τους γίνεται φίλη». Εμείς αποκαλούμαστε Κύπριοι, άρα γνήσια τέκνα της και νόμιμοι κληρονόμοι της, ενώ εκείνοι δεν είναι και το αναγνωρίζουν!

Σήμερα, μερικά χρόνια μετά, αναδιασκευάζω την πρωταρχική μου σκέψη. Μάλλον, οι απεργαζόμενοι τον αφελληνισμό μας επιτυγχάνουν τον σκοπό τους. Σιγά-σιγά δημιουργούνται ψυχές χωρίς ελληνική συνείδηση στην Κύπρο, παιδιά που νιώθουν αρχικά περισσότερο Κύπριοι παρά Έλληνες, με καθαρή στόχευση τη μετάβαση στην κατάσταση πλήρους άρνησης της ελληνικότητάς τους. Ήδη στους κόλπους του κυβερνώντος ΑΚΕΛ, η φανατισμένη νεολαία του δεν τρέφει και ιδιαίτερα αισθήματα ελληνικότητας. Είναι έτοιμη να θυσιάσει την καταγωγή και την ταυτότητά της, τον πολιτισμό που διαφύλαξε με τόση επιμέλεια και υπό αντίξοες συνθήκες ο λαός της κυπριακής γης. Για τον εξωφρενικό παραλογισμό τους, αναζητούν ψευδοδικαιολογίες στις πράξεις ενός αντικομουνιστή φανατικά ενωτικού στρατηγού (του Γρίβα) και σε μια στρατιωτική Χούντα των Αθηνών! Το αντάλλαγμα μια αβέβαιη λύση, ενώ η κατάληξη μάλλον βέβαιη: θα οδηγήσει στον φυσικό αφανισμό του Ελληνισμού της Κύπρου.

Το κείμενο δήλωσης «κοινότητας» έρχεται σε μια περίεργη συγκυρία. Ιδίως οι προτεινόμενες επιλογές: Κύπριος ή Τούρκος (κλπ) δείχνει τις καθαρές προθέσεις τού συντάκτη και των τσιρακιών του! Πουθενά η λέξη Έλληνες. Θέλουν κάποιοι να μας το περάσουν ότι είμαστε (μόνο) Κύπριοι, ενώ για τους άλλους δεν αμφισβητείται η τουρκικότητά τους! Παρομοίως, να μην ξαφνιαστούμε αν το επόμενο σχέδιο Ανάν-Ταλάτ-Μπάκι Μουν-Ντάουνερ ή Ερντογάν διαχωρίζει την Κύπρο σε -σχεδόν- καθαρά τουρκικό κρατίδιο και σε κυπριακό μεικτό κρατίδιο! Ουαί και αλίμονο! Πού πάμε; Και προ παντός πού μας παίρνουν οι κυβερνώντες;

Εμείς πάντως,
δαμαί! ελιές τζαι τερατσιές πάνω στον ρότσον τους,
θα διαλαλούμε στους αιώνες και στους κατακτητές που πηγαινοέρχονται από τις ακτές μας
πως η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου…
γιατί σιέπει την που τα ‘ψη ο Θεός μου!

Άλλωστε το είχαμε τραγουδίσει μέσα στη λαίλαπα της εισβολής πως εμείς επιμένουμε αιώνες καταπροδομένοι να είμαστε Έλληνες, ανεξαρτήτως τι κάνουν οι Αθήνες. Σήμερα πρέπει να τους βροντοφωνάξουμε ότι θα μείνουμε Έλληνες, έστω μόνο μια μαγιά, αλλά Έλληνες, ανεξαρτήτως τι κάνει η Λευκωσία!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Φιλελεύθερος’
«Ανήκεις στην Κυπριακή ή Τουρκική κοινότητα;»
16 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 1
Χριστίνα Κυριακίδου

Περίεργες επιλογές σε έντυπο που δόθηκε σε μαθητές στη Λεμεσό
Με ένα έντυπο στο οποίο καλούνται να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά και την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ τους (και μάλιστα με τις περίεργες επιλογές: Κυπριακή και Τουρκική) επέστρεψαν από το σχολείο, μαθητές του Γυμνασίου Αγίου Νεοφύτου της Λεμεσού.

Εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία, για το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την ταυτότητα, το φύλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο, ο μαθητής καλείται να επιλέξει την «κοινότητα» στην οποίαν ανήκει. Οι επιλογές που δίδονται είναι οι εξής:

1) Κυπριακή.
2) Τουρκική.

3) Αρμένιος Κύπριος.
4) Μαρωνίτης Κύπριος.
5) Λατίνος Κύπριος.
6) Αλλοδαπός.
7) Άλλη.

Ζητείται επίσης, να καθορίσει την «προσφυγική κατάσταση» και συγκεκριμένα αν είναι: 1) Πρόσφυγας. 2) Αυτόχθονας. 3) Εγκλωβισμένος. 4) Άλλη.

Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιος το συνέταξε και για ποιους λόγους. Στο ερωτηματολόγιο αναγράφεται «Στοιχεία καταχώρησης μαθητή, Σχολική Εφορία Πολεμιδιών, Γυμνάσιο Αγίου Νεοφύτου». Παρόλα αυτά, ο αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη του συγκεκριμένου εντύπου, ενώ ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφοριών Νίκος Καυκαλιάς εξήγησε ότι οι Εφορείες δεν συνηθίζουν να ζητούν αυτά τα στοιχεία. Από την πλευρά του δε, ο γενικός επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Λούης Ανδρονίκου, δήλωσε στον «Φ» ότι βάσει της τακτικής που ακολουθείται, οι Εφορίες ενδέχεται να ζητήσουν μόνο τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαθητών για σκοπούς εφαρμογής των εκπαιδευτικών περιφερειών.

Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει αφορά στο ερώτημα για την «κοινότητα» του μαθητή. Ακόμα κι αν ο συντάκτης του ερωτηματολογίου υπονοούσε την καταγωγή ή εθνικότητα, δεν δικαιολογούνται οι επιλογές που δίδονται.