jump to navigation

Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 18/10/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ.
Tags: , , ,
comments closed
[πηγή φωτογραφίας: Σημερινή]

‘Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»’
«Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 15/9-18/9/2009»
16 Οκτωβρίου 2009

Το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια αξιολογεί την τετραήμερη συνεδρία και την τελική κοινή ομόφωνη απόφαση του Σώματος , ως ακολούθως:

1.0 Γενικό σχόλιο

35 χρόνια μετά η Πολιτική Ηγεσία, τυφλά και ανεξήγητα,  συνεχίζει με την ομόφωνη απόφαση της να κρατεί το Κυπριακό, δέσμιο του βρεττανοτουρκικού σχεδίου αποκατάστασης της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό ισχύει από τη στιγμή που επαναβεβαιώνει ότι η λύση θα είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική Ισότητα Κοινοτήτων.

Οι άλλες πρόνοιες της ομόφωνης απόφασης αυτοαναιρούνται διότι η εφαρμογή τους δεν επιτρέπει η λύση να είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Η Πολιτική Ηγεσία απέφυγε και παλιών  την επανατοποθέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση , ως θέματος εισβολής, κατοχής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνεχίζει ομόφωνα την αναγωγή του Κυπριακού σε διακοινοτική  διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου  εγκρίνοντας τη συνέχιση του διακοινοτικού διαλόγου.

Συνεχίζει να αποενοχοποιεί την Τουρκία ως κατακτητή και της αποδίδει τον ρόλο ενδιαφερόμενου μέρους που καλείται να βοηθήσει.

2.0 Αναλυτική Αξιολόγηση

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η λύση πρέπει να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο……

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, διότι  βασικός πυρήνας της είναι ο γεωγραφικός διαχωρισμός Ελλήνων και Τούρκων  της Κύπρου πράγμα που είναι προϊόν στρατιωτικής εισβολής, κατοχής, βάναυσης παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το εθνικό ξεκαθάρισμα των Ελλήνων από τα κατεχόμενα και της βίαιης και εκβιαστικής μεταφοράς, χρησιμοποιώντας  και διπλωματικό δόλο, των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα.

Σωστή λύση που να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο δεν κτίζεται πάνω στα ερείπια που προκάλεσε μια βάναυση παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η επανενωμένη Κύπρος θα έχει μια κυριαρχία , μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια.

Όταν θα υπάρχουν δύο πολιτικά ισότιμα, Συνεταιρικά , Συνιστώτα Κράτη με τις δικές τους ξεχωριστές Ιθαγένειες , Κυριαρχίες και με δικαιώματα ξεχωριστής Διεθνούς δραστηριότητας, η «μια κυριαρχία , μια διεθνής προσωπικότητα και μια Ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας» θα αποτελεί μια άχρηστη  τυπικότητα.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα

΄Όταν θα συμφωνηθεί και σφραγισθεί μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και το γεωγραφικό διαχωρισμό μας σε δύο ξεχωριστά Κράτη και να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα δεν σημαίνει τίποτε. Θα είναι δώρο -άδωρον. Τα Τουρκικά στρατεύματα θα έχουν πετύχει το στόχο τους και ουσιαστικά θα αποσυρθούν στα στρατόπεδα τους  μισή ώρα μακριά. Αυτό που το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει είναι να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα, η  Κύπρος να απελευθερωθεί και να αποκατασταθεί η δημογραφική τάξη την οποίαν ανέτρεψαν με την εισβολή τους.

 • Υιοθετείται στο ανακοινωθέν : Να γίνει απογραφή πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στα κατεχόμενα.

Δεν είναι απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα  που έπρεπε να είναι το ζητούμενο αλλά απογραφή των παράνομων εποίκων. Τούρκων και Ευρωπαίων που ευρίσκονται στα κατεχόμενα.

Ο νόμιμος πληθυσμός των κατεχομένων  είναι καταγραμμένος και είναι εκείνος που ήταν στις 19/7/1974, ΄Ελληνες Τούρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και άλλοι και όλοι οι σημερινοί απόγονοι τους. Κανένας  άλλος δεν δικαιούται βάση του Διεθνούς Δικαίου στο οποίο αναφέρεται η απόφαση , να υπολογίζεται ως μέρος του πληθυσμού των κατεχομένων.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιουσίες. Οι περιουσίες έχουν τους ιδιοκτήτες τους που είναι εκείνοι που ήταν το 1974 και οι σημερινοί κληρονόμοι τους και αυτό ισχύει και σήμερα ανεξάρτητα του τι έχουν παράνομα φτιάξει πάνω σε αυτές οι σημερινοί κάτοχοι και χρήστες σφετεριστές.

 • Επιδιώκεται με βάση το Ανακοινωθέν : Η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η απόφαση αναφέρει ότι η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , περιλαμβανομένου και του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση.

Και όμως , αυτή η επιδίωξη δεν ισχύει στις συνομιλίες. Δεν ξεκίνησαν και δεν προχωρούν οι συνομιλίες στη βάση ότι είναι δεδομένη η επιστροφή όλων των προσφύγων και να αναζητούνται και συζητούνται τρόπο υλοποίησης του δεδομένου της επιστροφής. Αντίθετα τόσο οι Τούρκοι όσο και οι δικοί μας δεν το θεωρούν δεδομένο και συζητούν προϋποθέσεις ως προς το ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρώτης επιλογής , αν κάποιοι σήμερα κατοικούν πάνω στις περιουσίες μας, πόσα έξοδα έκαναν, ποιοι και πόσοι να δικαιούνται να επιστρέψουν  κλπ κλπ.  Συζητούνται επίσης και επιλογές άλλες από την επιστροφή μας. Συζητούνται αποζημιώσεις και ανταλλαγές περιουσιών.

Οι ίδιοι οι  Ηγέτες μας και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος θεωρούν ως δεδομένο ότι οι πρόσφυγες δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν. Μα είναι δυνατό να μην θέλουν όλοι  οι πρόσφυγες να επιστρέψουν  σε μια απελευθερωμένη Κύπρο, από όπου θα έχουν φύγει τα Τουρκικά στρατεύματα και έποικοι ; Ή μήπως κάτι άλλο γνωρίζουν ; Μήπως οι Ηγέτες μας ξεκινούν με αυτή την προϋπόθεση  διότι γνωρίζουν ότι:

Με λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες;

Μήπως γνωρίζουν ακόμη ότι και σε όσους για σκοπούς εντυπώσεων θα επιτραπεί να επιστρέψουν , η συμφωνία θα προνοεί κουτσούρεμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, των πολιτικών  και άλλων δικαιωμάτων, πράγμα που θα τους οδηγήσει να μην θέλουν να επιστρέψουν;

Η παράνομη δόμηση σε Ελληνοκυπριακές περιουσίες, δεν πρέπει να θεωρείται από την Ηγεσία μας ότι υπονομεύει την δυνατότητα αποκατάστασης   των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  μας. Πρέπει να τη θεωρούν παράνομη πράξη , όπως προνοεί και το Διεθνές Δίκαιο , η οποία με κανένα τρόπο δεν εξασφαλίζει δικαιώματα στους σφετεριστές και να σταματήσουν να συζητούν τέτοιο θέμα. Αρα με αυτή τη θέση του Εθνικού Συμβουλίου, τα Μέλη  υπονομεύουν από μόνοι τους τη δυνατότητα διεκδίκησης της αποκατάστασης Δικαιωμάτων για την οποία αποφάσισαν.

 • Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Σε ότι αφορά αυτό το θέμα και πάλιν όλες οι επιλογές αφήνονται ανοικτές. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν έπρεπε καν να υπάρχει σε εξέλιξη. ΄Όμως έστω και τώρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι,. Αν εδώ και τώρα η Τουρκία:

 • Δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο όπως προνοεί το πρωτόκολλο 10, αλλά και όπως προνοούν οι Ευρωπαϊκές αρχές ισότητας, των κρατών μελών και ο καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ.
 • Δεν αποσύρει την παράνομη αναγνώριση προς το παράνομο Καθεστώς στα κατεχόμενα.
 • Δεν αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκους από την Κύπρο. ώστε να  αποκατασταθεί η Κυριαρχία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο,

εμείς δεν πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεση μας σε τίποτε που να  αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Υλοποίηση των πιο πάνω προϋποθέσεων  θα πρέπει για την Κύπρο να είναι το βασικότερο κριτήριο ενταξιμότητας .

 • Συμπέρασμα

Με βάση την πιο πάνω αναλυτική αξιολόγηση μας, η απόφαση της 4ημερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, μέσα στις συνθήκες που βρίσκεται  σήμερα το Κυπριακό,

αποτελεί  ακόμα μια «τρύπα στο νερό» και θα επιτρέψει στην Τουρκική Διπλωματία και τη Διπλωματία των συνοδοιπόρων της, Βρεττανών και Αμερικανών,  να οδηγήσουν το Κυπριακό σε περαιτέρω εκφυλισμό και θα καταστήσουν τον Τουρκικό στόχο της  νομιμοποίησης των κατοχικών δεδομένων, ευκολότερο.

 • Επίλογος.

Επαναλαμβάνουμε το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Σωματείου μας.

«δεν πρέπει να επιτραπεί να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απευθείας συνομιλιών διότι η κατάληξη του με τα σημερινά δεδομένα , ακόμη και μετά την  τελευταία «ομόφωνη» απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, θα οδηγεί είτε σε  ξεπούλημα, ή, για να  αποφύγουμε το ξεπούλημα μας να ξαναπούμε ΟΧΙ και να μας καταλογισθούν ευθύνες που θα χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για να αρχίσει απευθείας εμπόριο και άλλες  συναλλαγές  με το παράνομο Καθεστώς έστω και χωρίς επίσημη αναγνώριση  και άνοιγμα πρεσβειών.

Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια.

Για τη βεβήλωση του «Δεν Ξεχνώ» 27/08/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , ,
comments closed
Δεν Ξεχνώ

‘Xenisxenofontos.blogspot.com’
«Για τη βεβήλωση του «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»»
25 Αυγούστου 2009
Ξενής Ξενοφώντος (Δικηγόρος)

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ»: Το σύμβολο με την εικόνα της Κύπρου με τα κατεχόμενα να παρομοιάζονται με αίμα που στάζει στο σώμα της και με το σύνθημα «Δεν Ξεχνώ», υπήρξε για πολλά χρόνια, η σημαντικότερη υπενθύμιση για τη συνεχιζόμενη τραγωδία και το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας στην Κύπρο. Υπενθύμιση τόσο προς το λαό μας, όσο και προς ολόκληρο τον ελληνισμό.

Το σύμβολο αυτό ήταν κάποτε παντού. Στα σχολικά μας τετράδια, σε διαφωτιστικές προσπάθειες, σε αντικατοχικές εκδηλώσεις, στις καθημερινές προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας. Αλλά πάνω από όλα, το σύμβολο αυτό ζούσε μέσα μας και ήταν μέρος της καθημερινής μας έγνοιας.

Με την πάροδο των χρόνων, αυτό το σύνθημα εξαφανίστηκε. Σε κάποιο βαθμό και από τις ίδιες τις καρδιές μας, αφού πολλοί λοξοδρόμησαν, πολλοί κουράστηκαν, πολλοί εγκατέλειψαν, πολλοί αλλοτριώθηκαν.

Μάλιστα, η σημερινή κυβέρνηση, διά στόματος του Υπουργού Παιδείας, χαρακτήρισε το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» ως «αποτυχημένη πολιτική» (ενώ η πραγματικότητα είναι ότι είναι ακριβώς η εγκατάλειψη του «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» και η δικοινοτικοποίηση του Κυπριακού που έχει οικτρά αποτύχει).

Πριν λίγο καιρό, το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» επανεμφανίστηκε. Και ήρθε να ταράξει την ανυπόφορη καθημερινότητα του «κρύψε να περάσουμεν», της αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού, των «έξυπνων αγορών», της Πετρούλας, των «γκουρμέ» απολαύσεων και των ποζάρουσων λαϊφσταιλίστριων και λαιφσταϊλιστών.

Σε μια αξιέπαινη προσπάθεια, το σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια» επανεκτύπωσε χιλιάδες αυτοκόλλητα με το σήμα «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» και αυτά γέμισαν τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Και όχι μόνο. Αρκετοί από εμάς είδαμε αυτά τα αυτοκόλλητα στην Ελλάδα, στη Βρετανία, στις ΗΠΑ, ακόμη και στην Αυστραλία.

Χιλιάδες «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» επανεμφανίστηκαν για να θυμίζουν στον κάθε Έλληνα ότι: η κατοχή είναι ακόμη εδώ, ο Αττίλας έχει ακόμη εδώ τους στρατιώτες του, οι εκτοπισμένοι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους, το ανατολικό άκρο της Μεσογείου που λέγεται Κύπρος ακόμη αιμορραγεί.

Μόνο συγχαρητήρια θα μπορούσε να δώσει κάποιος στην «Αδούλωτη Κερύνεια». Κι όμως. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να τοποθετούνται ακριβώς κάτω από το «Δεν Ξεχνώ», σε χιλιάδες σημεία, κάποια αυτοκόλλητα που χαρακτηρίζουν το «Δεν Ξεχνώ» ως Εθνικισμό. Αυτοκόλλητα που εκτυπώθηκαν ακριβώς για να επιτεθούν στο «Δεν Ξεχνώ» και που τοποθετήθηκαν οργανωμένα.

Αν αυτή η προβοκάτσια έχει λάβει χώρα από πράκτορες της Τουρκίας οι οποίοι μπαινοβγαίνουν στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, τότε έχουμε μια λογική (όσο λογική μπορεί να είναι δηλαδή) εξήγηση. Αν όμως υπαίτιοι της προβοκάτσιας αυτής είναι κάποιοι από εμάς, που διαβιούμε στις ελεύθερες περιοχές, τότε έχουμε να κάνουμε με μια από τις πιο διαστροφικές, τις πιο χυδαίες, τις πιο νοσηρές και τις πιο κατάπτυστες πράξεις που βιώσαμε από το 1974 μέχρι σήμερα.

Το τραγικότερο όμως όλων είναι το εξής: τέτοια ακραία φαινόμενα υποθάλπονται από την ίδια την επίσημη πολιτεία. Η οποία, αντί να υιοθετεί το «ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ» ως επίσημη κρατική πολιτική, χαρακτηρίζει συνεχώς τη μνήμη και την αντίσταση, πατριδοκαπηλεία και εθνικισμό!

Οι φασίστες «αντιφασίστες» κατά του «Δεν Ξεχνώ» 19/08/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΨΥΧΟΠΟΛΕΜΟΣ.
Tags: , , , , ,
comments closed
Το αυτοκόλλητο του "Δεν Ξεχνώ" με τα φασιστικά αυτοκόλλητα από πάνω του [πηγή φωτογραφίας: Σημερινή, 18/08/2009]

‘Σημερινή’
«H βεβήλωση και ο βιασμός του «Δεν ξεχνώ»»
18 Αυγούστου 2009
Ιωάννης Σιεκέρσαββας (Γραμματέας του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια»)

Με αφορμή την 35η επέτειο της τουρκικής εισβολής, το Σωματείο μας κυκλοφόρησε μικρό αυτοκόλλητο, το οποίο παρουσιάζει την Κύπρο αιματοβαμμένη από την κατοχή και το μήνυμα ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, φέροντας ξεκάθαρα την ταυτότητά μας, «Αδούλωτη Κερύνεια».

Ήταν με έκπληξή μας που διαπιστώσαμε ότι τα μικρά αυτοκόλλητά μας έχουν σε πάρα πολλά σημεία «καπακωθεί» με δύο άλλα αυτοκόλλητα, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που επισυνάπτουμε. Άλλα και με τα δύο, όπως τα αφαιρέσαμε από το στύλλο και παρουσιάζονται στη φωτογραφία μας, και άλλα μόνο με το ένα από τα δύο ξένα αυτοκόλλητα. Ουσιαστικά καλύπτεται η αιματοβαμμένη Κύπρος και το «Αδούλωτη Κερύνεια». Το δεν ξεχνώ χρησιμοποιείται ως συνέχεια της βεβήλωσης που κολλήθηκε πάνω από το αυτοκόλλητό μας.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θεωρείται από τους ιδιοκτήτες των δύο ξένων αυτοκόλλητων ότι το ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ το δικό μας αποτελεί εκδήλωση Φασισμού και Εθνικισμού, και πρέπει να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων.

Επαναλαμβάνουμε ότι εμείς διεκδικούμε την απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας από τους Τούρκους εισβολείς, που είναι οι σημερινοί εχθροί μας, για να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια και τις περιουσίες μας. Σε αυτή μας τη νόμιμη διεκδίκηση δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό. Με γνώμονα πάντοτε το αν επιστρέφουμε στις πατρογονικές εστίες ή όχι διαμορφώνουμε και τις πολιτικές μας θέσεις, τα σχόλια, τις αντιδράσεις και τις παρεμβάσεις μας πάνω στις εξελίξεις. Στη βάση αυτή διαφωνήσαμε και συνεχίζουμε να διαφωνούμε με την επιδιωκόμενη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, και κατά συνέπεια διαφωνούμε και με την όλη πορεία που ακολουθείται στο Κυπριακό. Αυτή μας η θέση έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικισμός, ως Σοβινισμός και τώρα φαίνεται και από τα αυτοκόλλητα να χαρακτηρίζεται και Φασισμός.

Καταγγέλλουμε και προειδοποιούμε για τις συνέπειες τέτοιας πρόκλησης. Καλούμε την Κυβέρνηση να «εξολοθρεύσει» αυτή την εξέλιξη στη γένεσή της. Και πρέπει πρώτα αυτή να δείξει το παράδειγμα, μεριμνώντας όταν η ίδια χαρακτηρίζει διάφορες πράξεις και ενέργειες ως φασιστικές, εθνικιστικές και σοβινιστικές, να ξεκαθαρίζει σε ποιες πράξεις, ενέργειες και σε ποιους απευθύνεται. Ακούσαμε πολλές φορές την Κυβέρνηση (και το ΑΚΕΛ που τη στηρίζει) να δαιμονοποιεί και να αποδίδει τους πιο πάνω χαρακτηρισμούς χωρίς διάκριση σε όσους διαφωνούν με τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Έτσι, έχουμε την άποψη, τροφοδοτούνται και ενθαρρύνονται καταστάσεις όπως αυτή που διαπιστώσαμε με τα αυτοκόλλητα.

Εμείς είμαστε, και το επαναλαμβάνουμε, οι πρώτοι και με συνέπεια διαφωνούντες με τη λύση αυτή, διότι δεν θα μας εξασφαλίσει την επιστροφή μας και παραθέτουμε τα επιχειρήματά μας. Ζητήσαμε πολλές φορές αντίλογο και εξηγήσεις, έστω για να διαψευσθούν οι φόβοι μας, όχι όμως με συνθήματα, αλλά με επιχειρήματα. Αντί απάντησης, συλλέγουμε χαρακτηρισμούς τους ίδιους με αυτούς που «καπάκωσαν» τα αυτοκόλλητά μας. Επειδή τους χαρακτηρισμούς αυτούς τους χρησιμοποιούν:

• όσοι, πολύ ασύδοτα καπηλεύονται την αδελφοσύνη με τους Τουρκοκυπρίους, την ανάγκη να ζήσουμε ειρηνικά με τους Τουρκοκυπρίους, ωσάν να είναι μόνο αυτοί που γνοιάζονται γι’ αυτα τα αγαθά,

• όσοι υποβάλλουν ότι μόνο αν είσαι υπέρ της λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας θέλεις λύση και οι οποίοι δεν φαίνονται να ενοχλούνται από τις απαράδεκτες τουρκικές απαιτήσεις, αλλά από τις δικές μας αντιδράσεις στις απαράδεκτες τουρκικές απαιτήσεις, και οι οποίοι μας θέλουν ξεκάθαρα πλέον να δεχθούμε ότι θα ζήσουμε πλάι πλάι, σε δύο κράτη, και να το χωνέψουμε, ό,τι και να σημαίνει τούτο, γνωρίζουμε και τους δράστες.

Θεωρούμε δε ότι και η Κυβέρνηση γνωρίζει ποιοι είναι οι προβοκάτορες και την καλούμε να περιορίσει τις παράνομες και προβοκατόρικες δραστηριότητές τους. Δεν θα εξασφαλιστεί μέσα από τέτοιες φασιστικές ενέργειες η υποταγή του Κυπριακού Λαού στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, η οποία νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα σε ένα φασιστικό, ρατσιστικό κατασκεύασμα.

Όμως πρώτιστα, ΘΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ, η Κυβέρνηση πρέπει αυτή να δώσει το παράδειγμα και να αποδαιμονοποιήσει όποιον διαφωνεί με λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, και να αποφασίσει ότι αποτελεί στοιχείο Δημοκρατίας να αφήσει να ακούγεται ανοικτά διάλογος γύρω από τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, οποιεσδήποτε είναι οι απόψεις και εφόσον νιώθει δυνατή, να προβάλει τα δικά της αντεπιχειρήματα. Όχι συνθήματα, γενικότητες και αφορισμούς, αλλά επιχειρήματα και ξεκάθαρες θέσεις.

Θα παρακολουθούμε την κατάσταση και ελπίζουμε να μην υπάρξει συνέχεια της προβοκάτσιας που καταγγέλλουμε.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

‘Φιλελεύθερος’
«Καταγγελία του Σωματείου «Αδούλωτη Κερύνεια»»
18 Αυγούστου 2009, σελ. 8

Φιλελεύθερος, 18/08/2009, σελ. 8 [πηγή αποκόμματος: Εμπροσθοφύλακας 19/08/2009]