jump to navigation

Χωρίς εισόδημα οι εκατομμυριούχοι! 05/12/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Tags: , ,
trackback
Γιωρκάτζη - Χριστόφιας [πηγή: εφημερίδα Σημερινή]

‘Σημερινή’
«Αυτοεργοδοτούμενος με εισόδημα… 50 ευρώ το μήνα αγόρασε ακίνητο 823.000 ευρώ!»
5 Δεκεμβρίου 2009
Νάνσια Παλάλα-Χαρίδη

Η κ. Γιωρκάτζη παραδίδει την έκθεσή της για το 2008 στον Πρόεδρο Χριστόφια.
Δεκάδες ενδεικτικές περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία φαίνεται ότι φοροδιαφεύγουν, καταγράφονται στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη για το 2008. Η έκθεση, έκτασης 922 σελίδων, παραδόθηκε χθες από την κ. Γιωρκάτζη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και περιέχει εκατοντάδες υποθέσεις, οι οποίες χρήζουν διερεύνησης και αφορούν όλα τα Υπουργεία και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Σε σχέση με τη φορολογία εισοδήματος, η Ελέγκτρια αναφέρει ότι το σύνολο των καθυστερημένων φόρων ανέρχεται στα 579,58 εκατομμύρια ευρώ. Η Εκκλησία όφειλε στο κράτος, στις 31/12/2008, 169.022.025 ευρώ, η δε Ελέγκτρια σημειώνει ότι με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, υπέδειξε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαλλάσσει την Εκκλησία της Κύπρου από την καταβολή οποιασδήποτε φορολογίας, ενώ σε σχέση με την προκαταρκτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Κυβέρνηση και η Εκκλησία, η κ. Γιωρκάτζη τονίζει ότι αυτή είναι ετεροβαρής για το κράτος. Συγκεκριμένα, αναφέρει, «διαγράφονται παλαιές οφειλές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων λιρών, εισάγονται πρόνοιες για προνομιακή μεταχείριση της Εκκλησίας έναντι άλλων φορολογουμένων, γίνονται πρόνοιες διαγραφής μελλοντικών οφειλών κι επαναφέρονται προνόμια τα οποία έχουν καταργηθεί. Έναντι των παραχωρήσεων αυτών, το Δημόσιο δεν εξασφαλίζει οποιοδήποτε όφελος, αφού όσα η Εκκλησία αναλαμβάνει να καταβάλλει ως φόρους στο κράτος, τα καταβάλλει εν πάση περιπτώσει δυνάμει των εν ισχύι νόμων».

Επιχειρηματίες με μηδέν εισοδήματα
Σε σχέση με υποθέσεις φοροδιαφυγής, «μάτι βγάζουν» περιπτώσεις καταγραμμένες στην έκθεση, που αφορούν άτομα τα οποία ενώ δεν έχουν καν φορολογικό φάκελο ή δηλώνουν μερικές χιλιάδες ευρώ εισόδημα το χρόνο, αγοράζουν περιουσίες εκατομμυρίων. Μεταξύ των περιπτώσεων που η Γενική Ελέγκτρια επισημαίνει είναι και οι ακόλουθες:

-Άτομα χωρίς φορολογικό φάκελο ή με χαμηλά εισοδήματα που αγοράζουν ακίνητα σε δημοπρασίες.

(α) Σε δημοπρασία, που διεξήχθη στις 19.1.2003, ακίνητο αγοράστηκε έναντι του ποσού των €768.874 (£450.002) πλέον €54.675 (£32.000) ως μεταβιβαστικά τέλη, δηλαδή ο αγοραστής κατέβαλε το συνολικό ποσό των €823.549 (£482.002).
Σύμφωνα με τις φορολογίες που έχουν επιβληθεί στον αγοραστή, ο οποίος είναι αυτοεργοδοτούμενος, τα εισοδήματά του ήταν €5.886 (£3.445) για το έτος 2000, μηδέν για το έτος 2001, €5.886 (£3.445) για το 2002, €15.593 (£9.126) για το 2003, €19.458 (£11.388) για το 2004 και €38.842 (£22.733) για το 2005.

(β) Άτομο αγόρασε σε δημοπρασία, που έγινε στις 2.10.2005, ακίνητο το οποίο δημοπρατήθηκε στην τιμή των €598.010 (£350.000) και ο αγοραστής κατέβαλε εκτός του πιο πάνω ποσού και ποσό ύψους €41.006 (£24.000) ως μεταβιβαστικά τέλη, δηλαδή συνολικά €639.016 (£374.000).
Σύμφωνα με τις φορολογίες που έχουν επιβληθεί τόσο στον φορολογούμενο όσο και στη σύζυγό του, τα εισοδήματά τους ανέρχονταν σε €15.719 (£9.200) για το 2003, €24.433 (£14.300) για το 2004 και €17.769 (£10.400) για το 2005, ενώ, σύμφωνα με τη δήλωση εισοδήματος που υπέβαλαν για το 2006, το συνολικό τους εισόδημα ανερχόταν στις €13.669 (£8.000).

(γ) Σε δημοπρασία που διεξήχθη στις 25.5.2006, δύο ακίνητα αγοράστηκαν από συγκεκριμένη φορολογούμενη. Τόσο για την απόκτηση των δύο ακινήτων όσο και για την εγγραφή τους επ΄ ονόματι της αγοράστριας καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των €374.508 (£219.190).
«Επισήμανα, αναφέρει η κ. Γιωρκάτζη, ότι παρόλο που ο φάκελος της αγοράστριας ενεργοποιήθηκε το 1999, εντούτοις δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις εισοδήματος για οποιοδήποτε φορολογικό έτος. Υπέδειξα ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με πωλήσεις ακινήτων σε δημοπρασίες υπάρχουν στον Κλάδο Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών του Τμήματος, και εισηγήθηκα όπως το Τμήμα υιοθετήσει κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου, για τον εντοπισμό και τη φορολογική εξέταση τέτοιων περιπτώσεων. Καθ΄ όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που προανέφερα, εισηγήθηκα όπως ζητηθεί η υποβολή κεφαλαιουχικών καταστάσεων από τους φορολογούμενους, ενώ στην περίπτωση όπου έχουν υποβληθεί κεφαλαιουχικές καταστάσεις, το Τμήμα να προβεί στην επανεξέταση όλων όσοι εμπίπτουν στο χρονικό περιθώριο στο οποίο μπορεί να επιβληθεί φορολογία».

Δεν έχουν καν φορολογικό φάκελο αλλά αγοράζουν γη χρυσάφι
Η Γενική Ελέγκτρια αναφέρεται και σε περιπτώσεις αγοραστών ακίνητης περιουσίας οι οποίοι είτε δεν έχουν φορολογικό φάκελο είτε δηλώνουν πολύ χαμηλά εισόδήματα. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
Από δειγματοληπτικό έλεγχο στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία και Πάφο, αναφορικά με τα εισοδήματα των αγοραστών ακίνητης περιουσίας, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

Άτομα τα οποία αγόρασαν ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας είναι άγνωστα στο Τμήμα, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και συνεπώς δεν τους επιβάλλεται φόρος εισοδήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της φοροδιαφυγής στην οποία προβαίνουν οι φορολογούμενοι της πιο πάνω κατηγορίας είναι η περίπτωση ατόμων της Επαρχίας Πάφου, τα οποία αγόρασαν και κατά το 2005 μεταβίβασαν επ΄ ονόματί τους οικία στη Χλώρακα, αξίας €485.243 (£284.000) ενώ τα άτομα αυτά είναι άγνωστα στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και ούτε έχουν φορολογικό φάκελο. Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι άτομα της Επαρχίας Λεμεσού, τα οποία αγόρασαν και κατά το 2005 μεταβίβασαν επ΄ ονόματί τους οικόπεδο με κτίρια συνολικής αξίας €264.833 (£155.000), χωρίς ωστόσο να έχουν φάκελο φόρου εισοδήματος.

Άτομα τα οποία είχαν προβεί στην αγορά και μεταβίβαση επ’ ονόματί τους ακίνητης περιουσίας σημαντικής αξίας, δήλωναν σχετικά χαμηλά εισοδήματα κατά την περίοδο της αγοράς.
Ως παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση συζύγων στην Επαρχία Πάφου, οι οποίοι αγόρασαν και κατά το 2005 μεταβίβασαν επ’ ονόματί τους οικία αξίας €563.838 (£330.000). Κατά τα έτη 2005 και 2004 το συνολικό εισόδημα και των δύο, όπως αυτό δηλώθηκε στο Τμήμα, ανερχόταν σε €39.298 (£23.000) κάθε έτος. Σε άλλη περίπτωση, ζεύγος από την Επαρχία Λευκωσίας αγόρασε και κατά το 2004 μεταβίβασε επ΄ ονόματί του 2 χωράφια συνολικής αξίας €423.733 (£248.000). Σύμφωνα με τη δήλωση εισοδήματος που υπέβαλε ο σύζυγος στο Τμήμα, το συνολικό εισόδημά του για τα έτη 2004 και 2003 ανερχόταν σε €22.940 (£13.426) και €21.064 (£12.328) αντίστοιχα, ενώ η σύζυγός του είναι άγνωστη ως φορολογούμενη στο Τμήμα. Επίσης, αναφέρεται η περίπτωση φορολογουμένων της Επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίοι το 2004 ενέγραψαν επ΄ ονόματί τους κατάστημα αξίας €222.118 (£130.000). Σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος που υπέβαλε η φορολογούμενη για τα έτη 2004 και 2003, το εισόδημά της ανερχόταν σε €20.720 (£12.127) και €21.103 (£12.351) αντίστοιχα, ενώ ο φορολογούμενος δεν υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2003 – 2007.

«Εισηγήθηκα -γράφει στην έκθεσή της η κ. Γιωρκάτζη- όπως το Τμήμα προχωρήσει στην εξέταση των περιπτώσεων που αγοράζουν ακίνητη περιουσία σημαντικής αξίας και δεν έχουν φορολογικό φάκελο, καθώς και στην επανεξέταση όσων περιπτώσεων φορολογουμένων αγόρασαν ακίνητη περιουσία και έχουν υποβάλει δηλώσεις με χαμηλά εισοδήματα. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής σε απαντητική επιστολή του, σε επιστολή μου με το ίδιο θέμα για άλλες επαρχίες, η αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από τον Κλάδο Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών θα γίνει με την προγραμματιζόμενη αναβάθμιση του μηχανογραφικού υποσυστήματος του εν λόγω Κλάδου. Σημείωσε ότι για προσωρινή επίλυση του προβλήματος, ετοιμάστηκαν καταστάσεις με τις σοβαρότερες υποθέσεις αγοράς ακινήτων για τα έτη 2002 – 2007, οι οποίες δόθηκαν στον αρμόδιο κλάδο για αξιοποίηση. Επίσης, ανέφερε ότι δρομολογείται αλλαγή των διαδικασιών, ούτως ώστε να ανοίγονται άμεσα φάκελοι και για τους αγοραστές ακινήτων σημαντικής αξίας, οι οποίοι δεν έχουν φορολογικό φάκελο».

Εταιρείες που δεν τις κυνηγά κανείς

Παραδείγματα δίνει η κ. Γιωρκάτζη και για φοορολογούμενους οι οποίοι οφείλουν σημαντικά ποσά φόρων. Γράφει συγκεκριμένα:
Από έλεγχο των Επαρχιακών Γραφείων Είσπραξης Φόρων διαπιστώθηκε ότι εναντίον φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία όφειλαν σημαντικά ποσά φόρων για αρκετά χρόνια, δεν φαίνεται να λήφθηκαν οποιαδήποτε μέτρα για εξασφάλιση των δημόσιων εσόδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση εταιρείας της Επαρχίας Λεμεσού, η οποία όφειλε 2 φορολογίες για τα έτη 1999 και 2000, που επιβλήθηκαν το 2005 και 2003 αντίστοιχα, ύψους €541.055 (£316.665) συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων. Άλλη εταιρεία της Επαρχίας Λευκωσίας όφειλε 2 φορολογίες για τα φορολογικά έτη 2004 και 2007 ύψους €113.975 (£66.707) συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων.

Για το πρώτο παράδειγμα, ο Διευθυντής με πληροφόρησε ότι πρόκειται για εταιρεία διεθνών δραστηριοτήτων, ότι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των κατά νόμον υπευθύνων και ότι δεν διαθέτει η εταιρεία ακίνητη ιδιοκτησία, και το Τμήμα ενδεχόμενα να προχωρήσει στη διαγραφή τους. Αναφορικά με το δεύτερο παράδειγμα, το Τμήμα προχώρησε σε διευθέτηση πληρωμής των οφειλόμενων φόρων της εταιρείας με δόσεις.

Όπως εισηγήθηκα και σε προηγούμενες εκθέσεις μου, η διαδικασία λήψης δικαστικών μέτρων προς είσπραξη των οφειλόμενων φόρων πρέπει να αρχίζει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος δυσχεραίνει τις προσπάθειες του Τμήματος, λόγω πιθανής αλλαγής της οικονομικής κατάστασης του φορολογουμένου.

Υποτιμήσεις… χωραφιών

Η έκθεση αναφέρεται και σε περιπτώσεις που άτομα δηλώνουν χαμηλότερες τιμές αγοράς ακινήτων, για να πληρώσουν λιγότερο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση αγοράς χωραφιού στο Μαζωτό, το οποίο δηλώθηκε για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 435.693 ευρώ, ενώ εκτιμήθηκε για σκοπούς μεταβιβαστικών 717.613 ευρώ.

Αρέσει σε %d bloggers: