jump to navigation

Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 18/10/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΟ.
Tags: , , ,
trackback
[πηγή φωτογραφίας: Σημερινή]

‘Σωματείο «Αδούλωτη Κερύνεια»’
«Αξιολόγηση της τετραήμερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου 15/9-18/9/2009»
16 Οκτωβρίου 2009

Το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια αξιολογεί την τετραήμερη συνεδρία και την τελική κοινή ομόφωνη απόφαση του Σώματος , ως ακολούθως:

1.0 Γενικό σχόλιο

35 χρόνια μετά η Πολιτική Ηγεσία, τυφλά και ανεξήγητα,  συνεχίζει με την ομόφωνη απόφαση της να κρατεί το Κυπριακό, δέσμιο του βρεττανοτουρκικού σχεδίου αποκατάστασης της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτό ισχύει από τη στιγμή που επαναβεβαιώνει ότι η λύση θα είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική Ισότητα Κοινοτήτων.

Οι άλλες πρόνοιες της ομόφωνης απόφασης αυτοαναιρούνται διότι η εφαρμογή τους δεν επιτρέπει η λύση να είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Η Πολιτική Ηγεσία απέφυγε και παλιών  την επανατοποθέτηση του Κυπριακού στη σωστή του βάση , ως θέματος εισβολής, κατοχής και καταπάτησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συνεχίζει ομόφωνα την αναγωγή του Κυπριακού σε διακοινοτική  διαφορά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου  εγκρίνοντας τη συνέχιση του διακοινοτικού διαλόγου.

Συνεχίζει να αποενοχοποιεί την Τουρκία ως κατακτητή και της αποδίδει τον ρόλο ενδιαφερόμενου μέρους που καλείται να βοηθήσει.

2.0 Αναλυτική Αξιολόγηση

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η λύση πρέπει να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο……

Η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο, διότι  βασικός πυρήνας της είναι ο γεωγραφικός διαχωρισμός Ελλήνων και Τούρκων  της Κύπρου πράγμα που είναι προϊόν στρατιωτικής εισβολής, κατοχής, βάναυσης παραβίασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το εθνικό ξεκαθάρισμα των Ελλήνων από τα κατεχόμενα και της βίαιης και εκβιαστικής μεταφοράς, χρησιμοποιώντας  και διπλωματικό δόλο, των Τουρκοκυπρίων από τις ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα.

Σωστή λύση που να συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο δεν κτίζεται πάνω στα ερείπια που προκάλεσε μια βάναυση παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Η επανενωμένη Κύπρος θα έχει μια κυριαρχία , μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια.

Όταν θα υπάρχουν δύο πολιτικά ισότιμα, Συνεταιρικά , Συνιστώτα Κράτη με τις δικές τους ξεχωριστές Ιθαγένειες , Κυριαρχίες και με δικαιώματα ξεχωριστής Διεθνούς δραστηριότητας, η «μια κυριαρχία , μια διεθνής προσωπικότητα και μια Ιθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας» θα αποτελεί μια άχρηστη  τυπικότητα.

 • Τονίζεται στο ανακοινωθέν ότι: Θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά κατοχικά στρατεύματα

΄Όταν θα συμφωνηθεί και σφραγισθεί μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας που θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και το γεωγραφικό διαχωρισμό μας σε δύο ξεχωριστά Κράτη και να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα δεν σημαίνει τίποτε. Θα είναι δώρο -άδωρον. Τα Τουρκικά στρατεύματα θα έχουν πετύχει το στόχο τους και ουσιαστικά θα αποσυρθούν στα στρατόπεδα τους  μισή ώρα μακριά. Αυτό που το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει είναι να φύγουν τα Τουρκικά στρατεύματα, η  Κύπρος να απελευθερωθεί και να αποκατασταθεί η δημογραφική τάξη την οποίαν ανέτρεψαν με την εισβολή τους.

 • Υιοθετείται στο ανακοινωθέν : Να γίνει απογραφή πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στα κατεχόμενα.

Δεν είναι απογραφή πληθυσμού στα κατεχόμενα  που έπρεπε να είναι το ζητούμενο αλλά απογραφή των παράνομων εποίκων. Τούρκων και Ευρωπαίων που ευρίσκονται στα κατεχόμενα.

Ο νόμιμος πληθυσμός των κατεχομένων  είναι καταγραμμένος και είναι εκείνος που ήταν στις 19/7/1974, ΄Ελληνες Τούρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες και άλλοι και όλοι οι σημερινοί απόγονοι τους. Κανένας  άλλος δεν δικαιούται βάση του Διεθνούς Δικαίου στο οποίο αναφέρεται η απόφαση , να υπολογίζεται ως μέρος του πληθυσμού των κατεχομένων.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιουσίες. Οι περιουσίες έχουν τους ιδιοκτήτες τους που είναι εκείνοι που ήταν το 1974 και οι σημερινοί κληρονόμοι τους και αυτό ισχύει και σήμερα ανεξάρτητα του τι έχουν παράνομα φτιάξει πάνω σε αυτές οι σημερινοί κάτοχοι και χρήστες σφετεριστές.

 • Επιδιώκεται με βάση το Ανακοινωθέν : Η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η απόφαση αναφέρει ότι η αποκατάσταση των βασικών ελευθεριών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , περιλαμβανομένου και του δικαιώματος των προσφύγων για επιστροφή στα σπίτια και τις περιουσίες τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λύση.

Και όμως , αυτή η επιδίωξη δεν ισχύει στις συνομιλίες. Δεν ξεκίνησαν και δεν προχωρούν οι συνομιλίες στη βάση ότι είναι δεδομένη η επιστροφή όλων των προσφύγων και να αναζητούνται και συζητούνται τρόπο υλοποίησης του δεδομένου της επιστροφής. Αντίθετα τόσο οι Τούρκοι όσο και οι δικοί μας δεν το θεωρούν δεδομένο και συζητούν προϋποθέσεις ως προς το ποιοι θα έχουν δικαίωμα πρώτης επιλογής , αν κάποιοι σήμερα κατοικούν πάνω στις περιουσίες μας, πόσα έξοδα έκαναν, ποιοι και πόσοι να δικαιούνται να επιστρέψουν  κλπ κλπ.  Συζητούνται επίσης και επιλογές άλλες από την επιστροφή μας. Συζητούνται αποζημιώσεις και ανταλλαγές περιουσιών.

Οι ίδιοι οι  Ηγέτες μας και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος θεωρούν ως δεδομένο ότι οι πρόσφυγες δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν. Μα είναι δυνατό να μην θέλουν όλοι  οι πρόσφυγες να επιστρέψουν  σε μια απελευθερωμένη Κύπρο, από όπου θα έχουν φύγει τα Τουρκικά στρατεύματα και έποικοι ; Ή μήπως κάτι άλλο γνωρίζουν ; Μήπως οι Ηγέτες μας ξεκινούν με αυτή την προϋπόθεση  διότι γνωρίζουν ότι:

Με λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας δεν μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες;

Μήπως γνωρίζουν ακόμη ότι και σε όσους για σκοπούς εντυπώσεων θα επιτραπεί να επιστρέψουν , η συμφωνία θα προνοεί κουτσούρεμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, των πολιτικών  και άλλων δικαιωμάτων, πράγμα που θα τους οδηγήσει να μην θέλουν να επιστρέψουν;

Η παράνομη δόμηση σε Ελληνοκυπριακές περιουσίες, δεν πρέπει να θεωρείται από την Ηγεσία μας ότι υπονομεύει την δυνατότητα αποκατάστασης   των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  μας. Πρέπει να τη θεωρούν παράνομη πράξη , όπως προνοεί και το Διεθνές Δίκαιο , η οποία με κανένα τρόπο δεν εξασφαλίζει δικαιώματα στους σφετεριστές και να σταματήσουν να συζητούν τέτοιο θέμα. Αρα με αυτή τη θέση του Εθνικού Συμβουλίου, τα Μέλη  υπονομεύουν από μόνοι τους τη δυνατότητα διεκδίκησης της αποκατάστασης Δικαιωμάτων για την οποία αποφάσισαν.

 • Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Σε ότι αφορά αυτό το θέμα και πάλιν όλες οι επιλογές αφήνονται ανοικτές. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας δεν έπρεπε καν να υπάρχει σε εξέλιξη. ΄Όμως έστω και τώρα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι,. Αν εδώ και τώρα η Τουρκία:

 • Δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο όπως προνοεί το πρωτόκολλο 10, αλλά και όπως προνοούν οι Ευρωπαϊκές αρχές ισότητας, των κρατών μελών και ο καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ.
 • Δεν αποσύρει την παράνομη αναγνώριση προς το παράνομο Καθεστώς στα κατεχόμενα.
 • Δεν αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα και τους εποίκους από την Κύπρο. ώστε να  αποκατασταθεί η Κυριαρχία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο,

εμείς δεν πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεση μας σε τίποτε που να  αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Υλοποίηση των πιο πάνω προϋποθέσεων  θα πρέπει για την Κύπρο να είναι το βασικότερο κριτήριο ενταξιμότητας .

 • Συμπέρασμα

Με βάση την πιο πάνω αναλυτική αξιολόγηση μας, η απόφαση της 4ημερης συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, μέσα στις συνθήκες που βρίσκεται  σήμερα το Κυπριακό,

αποτελεί  ακόμα μια «τρύπα στο νερό» και θα επιτρέψει στην Τουρκική Διπλωματία και τη Διπλωματία των συνοδοιπόρων της, Βρεττανών και Αμερικανών,  να οδηγήσουν το Κυπριακό σε περαιτέρω εκφυλισμό και θα καταστήσουν τον Τουρκικό στόχο της  νομιμοποίησης των κατοχικών δεδομένων, ευκολότερο.

 • Επίλογος.

Επαναλαμβάνουμε το βασικό συμπέρασμα πρόσφατης απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Σωματείου μας.

«δεν πρέπει να επιτραπεί να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απευθείας συνομιλιών διότι η κατάληξη του με τα σημερινά δεδομένα , ακόμη και μετά την  τελευταία «ομόφωνη» απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, θα οδηγεί είτε σε  ξεπούλημα, ή, για να  αποφύγουμε το ξεπούλημα μας να ξαναπούμε ΟΧΙ και να μας καταλογισθούν ευθύνες που θα χρησιμοποιηθούν ως άλλοθι για να αρχίσει απευθείας εμπόριο και άλλες  συναλλαγές  με το παράνομο Καθεστώς έστω και χωρίς επίσημη αναγνώριση  και άνοιγμα πρεσβειών.

Από το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια.

Αρέσει σε %d bloggers: