jump to navigation

Τα Οικονομικά της Πορνείας: Νομιμοποίηση η μόνη λύση 16/10/2009

Posted by Εμπροσθοφύλακας in ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Tags:
trackback

Σχόλιο Συντακτικής Ομάδας: Μια σοβαρή και ορθολογική πρόταση περί αποποινικοποίησης της πορνείας στην Κύπρο. Ίσως έτσι να γίνει ένα βήμα μπροστά και να αποφεύγεται η εκμετάλλευση ανυπεράσπιστων γυναικών από τον υπόκοσμο αλλά και από διεφθαρμένους αστυνομικούς που «πουλούν προστασία» και συγκαλύπτουν την σωματεμπορία.

Ιερόδουλη στο Άμστερνταμ [πηγή φωτογραφίας: theage.com.au]

‘Σύγχρονη Άποψη’
«Τα Οικονομικά της Πορνείας: Νομιμοποίηση η μόνη λύση»
Ιούλιος 2009
Παντελής Μιτσής

Το θέμα αυτό καλύπτεται συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με «εκτεταμένα» ρεπορτάζ και με τις συνήθεις φωτογραφίες και φιλμάκια με τις ημίγυμνες χορεύτριες να λικνίζονται σε φαλλικά σύμβολα. Των γεγονότων κακής μεταχείρισης των «κορούδων» έπονται συνήθως οι γνωστές ηθι-κολογικές διακηρύξεις για την πάταξη της παρα-νομίας και οι σχετικές αναποτελεσματικές συσκέψεις.

Αυτό που λείπει συνήθως από τέτοιες συζητήσεις είναι ο ρεαλισμός και οι πρακτικές εισηγήσεις. Ειδικότερα, ελάχιστοι έχουν την τόλμη να προτείνουν την μόνη αποτελεσματική και ορθολογική λύση στο πρόβλημα αυτό, δηλαδή την αποποινικοποίηση της πορνείας. Αυτή η λύση έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά στον φάρο της ηθικής που λέγεται Κύπρος, ούτε καν συζητείται. Άσχετα αν και (όπως επισημαίνει η Επίτροπος Διοικήσεως), η Κύπρος επιδεικνύει ιδιαίτερα ψηλές «επιδόσεις» στην πορνεία, προτιμούμε να αποκαλούμε αυτές τις γυναίκες «καλλιτέχνιδες» και να προσποιούμαστε ότι είναι όλα ρόδινα -ιδιαίτερα οι Κύπριες που δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι οι αντρούληδές τους έχουν και πιο… εξωτικές προτιμήσεις.

Νομικό πλαίσιο
Βάσει του Νόμου, στην Κύπρο δεν διώκεται ποινικά η κοινή πόρνη (απόφαση αγγλικού δικαστηρίου), αλλά (μεταξύ άλλων) τα άτομα που διευθύνουν, ενεργούν ή βοηθούν στην διαχείριση πορνείου-οίκου ανοχής ή προάγουν την πορνεία και γενικά αποζούν από αυτήν (Ποινικός Κώδικας, Άρθρα 153-166). Για αυτό τον λόγο, η πορνεία στην Κύπρο προσφέρεται συνήθως σε καταλύματα που εμφανίζονται νομικά ως καμπαρέ, νυχτερινά κέντρα, μπαρ, μασατζίδικα και γραφεία συνοδών, όπου και παρατηρούνται και τα περιστατικά εκμετάλλευσης αυτών των γυναικών.

Αποποινικοποίηση
Η κοινωνία μας πάντοτε θέλει να περιορίσει και να εξαλείψει δραστηριότητες που βρίσκει επικίνδυνες και ηθικά απαράδεκτες και θα ήταν ευχής έργο αν καμία γυναίκα δεν ένιωθε την ανάγκη να καταφύγει στην πορνεία να εξασφαλίζει προς το ζην. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι σκληρή, όπως είναι σκληρή και η διαπίστωση ότι η πορνεία υπάρχει, πάντοτε υπήρχε και το πιθανότερο είναι να συνεχίσει να υπάρχει. Η πείρα δείχνει ότι η απαγόρευσή της φέρνει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα ενώ, αντίθετα, η αποποινικοποίησή της δε συνιστά ούτε επικρότηση, ούτε ενθάρρυνσή της. Η αποποινικοποίηση της πορνείας αποτελεί απλά αναγνώριση της πραγματικότητας, δηλαδή ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα στα πλαίσια της έννομης κοινωνίας και οικονομίας.

Η λύση της αποποινικοποίησης έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην Κύπρο ούτε καν συζητείται. Δεδομένου ότι πάντα θα υπάρχουν άντρες διατεθειμένοι να πληρώσουν για τις υπηρεσίες τους και γυναίκες διατεθειμένες να τις προσφέρουν, η υπόθεση ότι μπορεί η πορνεία να απαλειφθεί αποτελεί μια ουτοπία. Η ποινικοποίησή της επιτυγχάνει μόνο την ένταξή της στην παραοικονομία, δηλαδή εκεί που η εξουσία και ο έλεγχος δεν ασκείται από το κράτος, αλλά τον υπόκοσμο. Αντίθετα, η αποποινικοποίησή της μπορεί να έχει τα ακόλουθα κοινωνικά οφέλη:

α) Έλεγχος από το Κράτος: Το Κράτος θα μπορεί να εξασκήσει πιο αποτελεσματικό έλεγχο στις δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές τις υπηρεσίες, κάτι που θα βοηθήσει και στον περιορισμό των ανεπιθύμητων συνεπειών τους.

β) Πάταξη οργανωμένου εγκλήματος: Θα παταχθεί το οργανωμένο έγκλημα που σχετίζεται και λαμβάνει πόρους από την πορνεία για την συνέχιση των δραστηριοτήτων του.

γ) Ανθρώπινα δικαιώματα: Οι ξένες γυναίκες που εργάζονται στην Κύπρο θα εργοδοτούνται πλέον νόμιμα και θα έχουν δικαιώματα και έτσι θα αποτραπεί το σημερινό φαινόμενο καταπίεσής τους (Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως και Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής).

δ) Καλύτερη λειτουργία: Τα καμπαρέ και άλλα υποστατικά παρομοίου τύπου θα λειτουργούν με βάση ένα πρακτικό και εφαρμοσμένο νομικό πλαίσιο και όχι βάσει των άγραφων και αμείλικτων «νόμων» του υποκόσμου.

ε) Καλύτερος υγειονομικός έλεγχος: Το Κράτος θα είναι σε θέση να εξασκεί υγειονομικούς ελέγχους που θα περιορίσουν την πιθανότητα εξάπλωσης σεξου-αλικά μεταδιδόμενων ασθενειών.

Επίσης, αναμένονται και τα ακόλουθα οικονομικά οφέλη:

α) Αύξηση του εισοδήματος για την οικονομία ως σύνολο: Με την αποποινικοποίησή της η πορνεία θα αποτελεί μέρος της εγχώριας οικονομίας (όπως έγινε στην Ολλανδία) και κατ΄ αυτόν τον τρόπο η σχετιζόμενη οικονομική δραστηριότητα θα καταγράφεται και θα περιλαμβάνεται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος και του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης.

β) Αύξηση των εσόδων του Κράτους: Με την αποποινικοποίηση τα άτομα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες θα υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο και θα πληρώνουν αντίστοιχους φόρους, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του κράτους (και τον περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος).

Στατιστικά και οικονομικά στοιχεία για την πορνεία
Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλα ποσά χρημάτων ανά τον κόσμο διατίθενται στην καταπολέμηση της πορνείας και ότι υπάρχουν συγκεκριμένα οφέλη σε χώρες όπου αποποινικοποιήθηκε. Στην Ολλανδία λόγου χάριν οι χρηματικοί και ανθρώπινοι πόροι που προηγουμένως καταναλώνονταν στην καταπολέμηση της πορνείας τώρα έχουν διατεθεί για την καταπολέμηση σοβαρότερων εγκλημάτων και ζητημάτων (όπως παραδείγματος χάριν οι άστεγοι). Όπως αναμενόταν στην συγκεκριμένη χώρα σημειώθηκαν και οικονομικά οφέλη από τον αυξημένο τουρισμό (να μια μέθοδος να διορθώσουμε την κάμψη του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο).

Μια πρόσφατη μελέτη του International Labor Organization (ILO) των Ηνωμένων Εθνών έδειξε ότι η πορνεία, όπως καταμετρήθηκε σε διάφορες ανατολικές χώρες, απασχολεί μεταξύ 0.25% και 1.5% του γυναικείου πληθυσμού. Επίσης έδειξε ότι οι απολαβές από αυτήν αντιστοιχούν μεταξύ του 2% και 14% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) αυτών των χωρών. Αν και είναι εντονότερη σε χώρες χαμηλών εισοδημάτων, δεν είναι απούσα από λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, όπως π.χ. η Γερμανία, όπου υπάρχουν 150,000 καταγραμμένες ιερόδουλες.

Περισσότερα οικονομικά ζητήματα της πορνείας
Τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στην πορνεία, όπως αναμένεται, δεν κατέχουν κύρια θέση στα πλείστα εγχειρίδια της οικονομικής επιστήμης. Ωστόσο, το 2002 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο στο διακεκριμένο ακαδημαϊκό έντυπο Journal of Political Economy, όπου οι συγγραφείς (και οι δύο γυναίκες!) προτείνουν τρόπους ανάλυσης αυτού του συγκεκριμένου τομέα της οικονομίας ως μία βιομηχανία παροχής υπηρεσιών. Σε αυτό το άρθρο οι συγγραφείς, μεταξύ άλλων, ασχολούνται με κλασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πορνεία, ωστόσο, η ανάλυσή τους είναι καθαρά οικονομική και οι απαντήσεις που δίνουν στα ερωτήματα αυτά μπορεί να σοκάρουν. Συγκριμένα παραθέτω τρία από τα ερωτήματα των συγγραφέων και τις σχετικές τους απαντήσεις:

1. Γιατί η πορνεία είναι τόσο ψηλά αμειβόμενη;

Απάντηση: Το κόστος της πορνείας για τις ίδιες τις πόρνες μπορεί να υπολογιστεί ως η απώλεια της υπόληψης και της δυνατότητας απόκτησης οικογένειας, κάτι το οποίο είναι φυσικά ανεκτίμητο.

2. Γιατί η πορνεία είναι πιο κοινή στις φτωχότερες χώρες;

Απάντηση: Οι πόρνες μπορούν να θεωρηθούν από τους άντρες ως ένα φτηνό υποκατάστατο (κατώτερο αγαθό) από το να έχουν συζύγους (οι οποίες αποτελούν το αγαθό πολυτελείας). Άρα, όσο τα εισοδήματα των χωρών αυξάνονται τα άτομα σε αυτές προτιμούν να έχουν συζύγους παρά να καταφεύγουν στις ιερόδουλες (και φυσικά εντέλει κάνουν και τα δύο).

3. Γιατί η πορνεία αποτελεί πιο σύνηθες φαινόμενο στις περιοχές με μετανάστευση;

Απάντηση: Όταν οι γυναίκες από φτωχές χώρες μεταναστεύουν, το κόστος της πορνείας ως χάσιμο της υπόληψης (όπως αναφέρεται στο ερώτημα 1) μειώνεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι πολλές φορές οι αλλοδαπές «κορούδες», αν και με καλύτερα προσόντα, αμείβονται χαμηλότερα από τις εγχώριες.

Συμπέρασμα
Το φαινόμενο της πορνείας είναι δυσάρεστο και όπως είναι φυσικό η κοινωνία και η πολιτεία αποζητούν την απάλειψή του. Ωστόσο μια ρεαλιστική αντιμετώπιση του θέματος, καθώς και παρατηρήσεις από άλλες χώρες, επιδεικνύουν ότι η απαγόρευσή της φέρνει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ η αποποινικοποίησή της μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ελέγχου και ουσιαστικής αντιμετώπισής της. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτό το φαινόμενο δεν κάνει διάκριση μεταξύ πλουσίων και φτωχών χωρών και ότι η αποποινικοποίησή της σε ορισμένες χώρες έφερε θετικά αποτελέσματα.

Αρέσει σε %d bloggers: